Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr RGK.0007.123.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2017


w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.:, z 2017 r. poz. 60.), § 3. ust.1 pkt 2 oraz § 6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786, ze zm. z 2017 r. poz. 1621) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się miesięczne  wynagrodzenie  Wójta Gminy Białe Błota następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800 zł,
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1600 zł,
3) dodatek specjalny zgodnie z § 6. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.: z 2017 r. poz. 60.), i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1786) w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 2. Traci moc Uchwała nr RGK.0007.106.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r.

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska
 

UZASADNIENIE
Stawkę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego i dodatku za wysługę lat ustalono na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Na sesji w dniu 29.08.2017r. dokonano podwyższenia wynagrodzenia Wójta Gminy uzasadniając ten fakt wzrostem liczby interesantów Urzędu Gminy Białe Błota, którym kieruje. Jednak na skutek zaistniałych okoliczności w chwili obecnej Wójt nie wykonuje pracy, więc nie może być mowy o zwiększeniu zakresu obowiązków, ani odpowiedzialności za pracę swoją oraz podległych mu pracowników. Innym argumentem przemawiającym za zmianą uchwały z dnia 29 sierpnia bieżącego roku jest brak właściwego nadzorowania przez Wójta inwestycji dotyczącej projektu i budowy budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka, przy ul. Jaworowej, skutkującego koniecznością uiszczenia przez gminę opłaty legalizacyjnej. 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne .

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (7 listopada 2017, 13:10:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij