Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr RGK.0007.129.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2017


w sprawie utworzenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943,1985,1954,1010,2169, Dz.U. z 2017r. poz. 60, 949, 1292) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) uchwala się co następuje:


§ 1.  Gmina Białe Błota, uznając potrzebę zapewnienia warunków do rozwoju dzieci i młodzieży wykazującej szczególne uzdolnienia, przyjmuje program wspierania uzdolnionych uczniów pod nazwą Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, zwany dalej programem. 
§ 2. Program skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych stale zamieszkujących na terenie Gminy Białe Błota oraz uczniów uczęszczających do szkół, klubów sportowych oraz Gminnego Centrum Kultury, znajdujących się na terenie Gminy Białe Błota, a nie zamieszkujących na terenie Gminy Białe Błota.
§ 3. Celem programu jest:
1) wspieranie edukacji uczniów, których uzdolnienia, wiedza i umiejętności powodują ponadprzeciętne osiągnięcia;
2) rozwijanie aktywności i aspiracji edukacyjnych uczniów;
3) rozbudzanie zainteresowania wszystkimi dziedzinami nauki;
4) podnoszenie jakości kształcenia poprzez inspirowanie nauczycieli, dyrektorów szkół do podnoszenia jakości oferty edukacyjnej służącej rozwojowi dzieci i młodzieży
§ 4. System wspierania i motywowania szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy odnoszą udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki  ma formę finansową w postaci  stypendium Gminy Białe Błota przyznawanych przez Wójta Gminy Białe Błota.
§ 5. Szczegółowe warunki udzielania stypendium Gminy Białe Błota, formy i zakres tych świadczeń oraz tryb postępowania w tych sprawach określa odrębna uchwała.
§ 6. Planowane rezultaty programu:
1) większe zaangażowanie uczniów w zdobywaniu wiedzy i rozwijanie umiejętności;
2) wzrost motywacji nauczycieli do pracy z uczniami uzdolnionymi;
3) promocja uczniów uzdolnionych;
§ 7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendium Gminy Białe Błota ustalana jest corocznie w uchwale budżetowej Gminy Białe Błota.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska
 

UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała dotyczy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu gminy Białe Błota. Formą pomocy dla szczególnie uzdolnionych uczniów jest stypendium gminy Białe Błota. W/w stypendium ma na celu wspieranie rozwoju
uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej
przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję
swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia. Na realizację uchwały zabezpiecza się  środki finansowe w budżecie gminy.

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria WolsztyńskaOpublikował: Magdalena Maison (7 listopada 2017, 14:47:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij