Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.2.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 stycznia 2018


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2018.

Na podstawie podstawie art.18 ust. 2 pkt, 9, lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 89, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 2077) ustala się co następuje:


 § 1.  1 Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 4 500 000,00 zł ( cztery miliony pięćset tysięcy złotych) na okres 7 lat z okresem kadencji w spłacie do dnia 31 grudnia 2018 r.  
2. Kredyt zostanie wykorzystany na pokrycie deficytu budżetu gminy Białe Błota w  2018 r.
§ 2. Kredyt, o którym  mowa w § 1.ust. 1 uchwały, spłacany będzie z dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości w terminach określonych w umowie kredytowej, lecz nie później niż do 31 grudnia 2024 roku. 
§ 3. Zabezpieczenie stanowić będzie weksel własny „in blanco” na zasadach okreslonych w deklaracji wekslowej. 
§ 4.  Upoważnia się Wójta Gminy Białe Błota do wystawienia weksla „in blanco”, o którym mowa w § 3 wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Nr RGK.0007.171.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Rada Gminy, jako źródło pokrycia deficytu budżetu wskazała po stronie przychodów kredyt długoterminowy w wysokości 4 500 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 4 do wyżej wymienionej uchwały a prognoza kwoty długu i jej spłat stanowi załącznik nr 1 do uchwały NR RGK.007.172.2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024. Bank udzielający kredytu zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości spłaty w/w kredytu.
Podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy Białe Błota. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (5 lutego 2018, 13:02:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij