Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.21.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018


w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 18, art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 50) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na wyposażenie w majątek gminną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie poprzez oddanie w trwały zarząd na cele statutowe nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 178/11 o pow. 0,1118 ha, 178/12 o pow. 0,1112 ha i 178/26 o pow. 0,1063 ha, położonej w Łochowie przy ul. Okopowej, określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od opłat rocznych, ustalonych zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za oddanie w trwały zarząd nieruchomości określonych w § 1.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.21.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018 r.
plik do pobrania (85kB) pdf

Uzasadnienie
Kierownik jednostki organizacyjnej Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie wystąpiła do Wójta Gminy Białe Błota o wyposażenie jednostki w majątek poprzez ustanowienie trwałego zarządu i udzielenia 99% bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu. Instytucja trwałego zarządu regulowana jest przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy wyrażanie zgody na wyposażanie jednostek organizacyjnych w majątek. Wyposażenie polega między innymi na oddaniu jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd. Na mocy art. 84 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy wójt gminy może udzielić, za zgodą rady, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, jeżeli nieruchomość jest oddana w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową. W świetle powyższego wyrażenie zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Białe Błota bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oddanych na cele statutowe gminnych jednostek organizacyjnych jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (5 kwietnia 2018, 11:10:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij