Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.30.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 17 kwietnia 2018


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018- 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek Grzywacz
Objaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2018-2024
Zmiany w WPF na lata 2018-2024 , a dotyczące 2018 r. wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17 stycznia 2018 r. 1, 12 i 28 lutego 2018 r. i 30 marca 2018 r.  oraz Uchwałami Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. i 28 marca 2018 r. oraz z dnia dzisiejszego.
Budżet gminy po zmianach wynosi:
1)Dochody                             96 017 320,62 zł
2)Wydatki                            106 906 320,62 zł
3)Deficyt                                10 889 000,00 zł
4)Źródła finansowania deficytu:
a)Kredyt długoterminowy    4 500 000,00 zł
b)Wolne środki                     6 389 000,00 zł.
c)
Łączna kwota wolnych środków wynosi 7 389 000,00 zł z tego na sfinansowanie deficytu przeznacza się kwotę 6 389 000,00 zł, a kwotę 1 000 000,00 zł na spłaty rat pożyczek i kredytów.
W bieżącym roku planowana spłata rat pożyczek i kredytów wynosi 6 840 694,78 zł. Na spłaty zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 5 840 694,78 z oraz wolne środki w wysokości 1 000 000,00 zł.
Wykaz przedsięwzięć do WPF
W 2018 r. planowane kwoty na poszczególne inwestycje zostały dostosowane do wielkości wynikających z budżetu gminy na 2018 r.
Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:
1.3.2.2 Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę
            1 350 000,00 zł oraz limit w 2019 r. o 1 000 000,00 zł,
1.3.2.7 Projekt i budowa ul. Okopowej w Łochowie zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit
            na 2019 r. o kwotę 1 000 000,00 zł,
Oprócz w/w wprowadza się pięć nowych przedsięwzięć w pozycjach od 1.3.2.13 do  1.3.2.17 określone zostały łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach.
Poz. 1.3.2.17 ,, Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek "
Łączne nakłady finansowe kwota 255 585,00 zł , Limit 2018 kwota 40 000,00 zł, Limit 2019 kwota 
215 585,00 zł.
W 2019 r. zadanie finansowane z dotacji zewnętrznej Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT ( konkurs nr RPKP.04.06.03-IŻ.00-04-161/18 ) wniosek będzie złożony do dnia 27 kwietnia 2018 r. Inwestycja bedzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.
Ziwększony Limit w 2019 r. ogółem o kwotę 1 115 585,00 zł zostanie sfinansowany ze zwiększenia dochodów bieżących o 900 000,00 zł i majątkowych o kwotę 215 585,00 zł (załącznik Nr 1).

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek Grzywacz

Załączniki:
załącznik nr 1 (143kB) pdf
załącznik nr 2 (74kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (20 kwietnia 2018, 08:57:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij