Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.39.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Załącznik do uchwały Nr RGK.0007.19.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020", zmienionej uchwałą Nr RGK.0007.7.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2017 r. oraz uchwałą Nr RGK.0007.59.2017 z dnia 30 maja 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                                  Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.39.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2018 r.
plik do pobrania (1440kB) pdf

                                                                        Uzasadnienie

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu gospodarki niskoemisyjnej jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020" został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr RGK.0007.19.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 marca 2016 r., a następnie zmieniony Uchwałą nr RGK.0007.7.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2017 r. oraz uchwałą nr RGK.007.59.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w zakresie wdrożenia nowych inwestycji, uprzednio w nim nie ujętych. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z konieczności aktualizacji nazw jednostek organizacyjnych gminy, po reformie oświaty oraz uzupełnienie Planu o Gminny Żłobek Integracyjny w Łochowie „U Misia", w celu pozyskania dofinansowania w programie "Odnawialne źródła energii w Gminie Białe Błota” realizowanym w RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020. Zaktualizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących między innymi termomodernizację budynków użyteczności publicznej, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                                  Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (6 czerwca 2018, 14:30:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij