Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.34.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2018


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018- 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
                                                                                      Jacek Grzywacz

                                                                     Objaśnienie
                                              do Wieloletniej Prognozy Finansowej
                                                       Gminy Białe Błota na lata 2018-2024
Zmiany w WPF na lata 2018-2024 , a dotyczące 2018 r. wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17 stycznia 2018 r. 1, 12 i 28 lutego 2018 r. i 30 marca 2018 r. 18, 26 kwietnia 2018 r.  8 maja 2018 r. oraz Uchwałami Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. i 28 marca 2018 r. 17 kwietnia 2018 r. oraz z dnia dzisiejszego.
Budżet gminy po zmianach wynosi:
1) Dochody                             98 405 737,28 zł
2) Wydatki                            109 294 737,28 zł
3) Deficyt                                10 889 000,00 zł
4 )Źródła finansowania deficytu:
a)Kredyt długoterminowy    4 500 000,00 zł
b)Wolne środki                     6 389 000,00 zł.
Łączna kwota wolnych środków wynosi 7 389 000,00 zł z tego na sfinansowanie deficytu przeznacza się kwotę 6 389 000,00 zł, a kwotę 1 000 000,00 zł na spłaty rat pożyczek i kredytów.
W bieżącym roku planowana spłata rat pożyczek i kredytów wynosi 6 840 694,78 zł. Na spłaty zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 5 840 694,78 z oraz wolne środki w wysokości 1 000 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF
W 2018 r. planowane kwoty na poszczególne inwestycje zostały dostosowane do wielkości wynikających z budżetu gminy na 2018 r.
Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:
1.3.2.1 Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską zwiększa się o 15 000,00 zł Łączne nakłady finansowe oraz limit na 2018 r. 
1.3.2.6 Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Wycieczkowej w Łochowie zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2019 r. o kwotę 200 000,00 zł,
1.3.2.8 Aport dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 r. o 400 000,00 zł,
1.3.2.12 Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 r. o 15 000,00 zł,
1.3.2.18 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynku Zespołu Szkół w Łochowie zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 r. o kwotę 7 000,00 zł,
Oprócz w/w wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia w pozycjach od 1.3.2.19 do  1.3.2.20 określone zostały łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach.
Poz. 1.3.2.19  Budowa budynku przedszkola minimum 10 oddziałowego w Cielu. Łączne nakłady finansowe  1 600 000,00 zł , Limit 2018  200 000,00 zł, Limit 2019  1 400 000,00 zł.
Na realizację zadania planuje się pozyskać środki zewnętrzne.
Poz. 1.3.2.20 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie. Realizacja w 2018 i 2019 r. Łączne nakłady finansowe  1 738 061,56 zł, limit 2018 r. 1 179 446,00 zł , limit 2019 r.  558 615,56 zł.
Zadanie to uzyskało dofinansowanie ogółem w wysokości 1 105 928,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. ,, Rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Białych Błotach "
Łączne nakłady finansowe 1 600 000,00 zł, Limit 2018 r. 200 000,00 zł, Limit 2019 r. 1 400 000,00 zł
W 2019 r. źródłami sfinansowania wydatku będą:
- dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 850 000,00 zł
- wkład własny (z dochodów własnych) w wysokości 550 000,00 zł. 

    Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
                                                                                      Jacek Grzywacz
Załączniki:
załącznik nr 1 (144kB) pdf
załącznik nr 2 (76kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (7 czerwca 2018, 11:24:19)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 czerwca 2018, 11:33:34)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 190

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij