Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.52.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018- 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000 ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
załącznik nr 1 (143kB) pdf
załącznik nr 2 (141kB) pdf


                                                                    Objaśnienie
                                           do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Białe Błota na lata 2018-2024
Zmiany w WPF na lata 2018-2024 , a dotyczące 2018 r. wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17 stycznia 2018 r. 1, 12 i 28 lutego 2018 r. i 30 marca 2018 r. 18, 26 kwietnia 2018 r.  8, 30 maja 2018 r., 11 czerwca 2018 r. oraz Uchwałami Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. i 28 marca 2018 r. 17 kwietnia 2018 r. 29 maja 2018 r. oraz z dnia dzisiejszego.
Budżet gminy po zmianach wynosi:
Dochody                             98 456 818,28 zł
Wydatki                            109 345 818,28 zł
Deficyt                                10 889 000,00 zł
Źródła finansowania deficytu:
Kredyt długoterminowy    4 500 000,00 zł
Wolne środki                     6 389 000,00 zł.
Łączna kwota wolnych środków wynosi 7 389 000,00 zł z tego na sfinansowanie deficytu przeznacza się kwotę 6 389 000,00 zł, a kwotę 1 000 000,00 zł na spłaty rat pożyczek i kredytów.
W bieżącym roku planowana spłata rat pożyczek i kredytów wynosi 6 840 694,78 zł. Na spłaty zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 5 840 694,78 z oraz wolne środki w wysokości 1 000 000,00 zł.
Wykaz przedsięwzięć do WPF
W 2018 r. planowane kwoty na poszczególne inwestycje zostały dostosowane do wielkości wynikających z budżetu gminy na 2018 r.
Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:
Poz. 1.3.2.8  Aport ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach zmniejsza się o 1 500 000,00 zł, Łączne nakłady finansowe oraz limit na 2018 r.
Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w pozycjach 1.3.2.22 oraz 1.3.2.23określa się łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata.
Poz. 1.3.2.22 Projekt i przebudowa wodociągu zasilającego Przyłęki, łączne nakłady finansowe
1 200 000,00 zł,  limit 2018 r. 100 000,00 zł i limit 2019 r. 1 100 000,00 zł,
Poz. 1.3.2.23 Projekt i rozbudowa ujęcia wody w Cielu, łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł, limit 2018 r. 200 000,00 zł.
Realizacja w/w przedsięwzięć poprawi zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną.
- Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcińca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota ”.
Łączne nakłady finansowe 2 100 000,00 zł, Limit 2018 r.  500 000,00 zł, Limit 2019 r. 800 000,00 zł, Limit 2020 r. 800 000,00 zł.
Środki finansowe na sfinansowanie realizacji zadania w latach 2019-2020 planuje się ze zwiększenia dochodów bieżących.
W związku z przygotowaniem powyższej inwestycji do realizacji i zabezpieczeniem środków na ten cel przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Starostwo Powiatowe w Bydgoszcz, zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowego zadania do budżetu również przez Gminę Białe Błota. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020.
- zwiększa się o 30 000,00 zł Łączne nakłady finansowe i Limit 2018 r. na zadaniu pn. ,, Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ”,
- zmniejsza się o 20 000,00 zł Łączne nakłady finansowe i Limit 2018 r. na zadaniu inwestycyjnym pn. ,, Projekt i budowa ul. Okopowej w Łochowie ”.
- zadanie pn. ,, Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu  Limit 2018 r.  600 000,00 zł i Łączne nakłady finansowe  2 458 290,00 zł ” otrzymuje brzmienie ,, Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu etap I ( od ul. Łochowskiej  do ul. Strusiej ) Limit 2018 r. 530 000,00 zł, Limit 2019 r.
1 780 800,00 zł. Łączne nakłady finansowe 2 388 290,00 zł.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (4 lipca 2018, 08:50:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij