Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.66.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 6 lipca 2018


uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm: poz. 1000) oraz art. 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm: 2018 poz. 2056, poz. 2422, poz. 650 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę nr RGK.0007.58.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                             Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                  Jacek Grzywacz


                                                                   Uzasadnienie

W związku z omyłką w uchwale nr RGK.0007.58.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wynikającą z nie dołączeniem jednej strony do projektu uchwały zawierającej § 6. tj. " Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego", zasadne jest uchylenie ww. uchwały, z uwagi na brak możliwości jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.                                                             Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                      Jacek GrzywaczUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (9 lipca 2018, 09:52:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij