Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.65.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 6 lipca 2018


w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota za 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmian. poz. 1000 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.4.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., Nr SG.0050.10.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr SG.0050.18.2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr SG.0050.22.2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr SG.0050.24.2018 z dn. 30 marca 2018 r., Nr SG.0050.30.2018 z dn. 18 kwietnia 2018 r. Nr SG.0050.31.2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r. Nr SG.0050.32.2018 z dn. 8 maja 2018 r. Nr SG.0050.41.2018 z dn. 30 maja 2018 r. Nr SG.0050.45.2018 r. z dn. 11 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr RGK.0007.1.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. Nr RGK. 0007.9.2018 z dn. 28 marca 2018 r. Nr RGK.0007.29.2018 z dn. 17 kwietnia 2018 r., Nr RGK.0007.33.2018 z dn. 29 maja 2018 r., Nr RGK.0007.51.2018 z dn. 26 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 98680835,10 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 956 267,42 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 99 637 102,52 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 96 837 317,10 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 2 799 785,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 109569835,10 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 956 267,42 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 110 526 102,52 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 93 050 120,95 zł, w tym:
- rezerwa ogólna 61 098,00 zł, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,
- rezerwa celowa 270 000,00zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 17 475 981,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Załączniki:
plik do pobrania (366kB) pdf                                                                                                 Jacek Grzywacz

Uzasadnienie

Budżet gminy na br. zostaje zwiększony o kwotę 956 267,42 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki te przeznacza się na realizację wydatków.

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wszystkie zwiększenia środków na zadania inwestycyjne wymienione w Załączniku Nr 3 dotyczą niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających, - zadanie pn. ,, Przebudowa ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie ” otrzymuje brzmienie ,, Przebudowa ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie oraz części ulic: Żeglarskiej i Kasztanowej w Łochowie ”,

Dz. 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA

- kwotę 51 328,13 zł przeznacza się na wykarczowanie pni i oczyszczenie terenu pod cmentarz komunalny i wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym wymienionym w Załączniku Nr 3 dotyczą niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym wymienionym w Załączniku Nr 3 dotyczą niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających, - zmniejsza się o 89 361,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie kanalizacji deszczowej przez ZWiUK, - kwotę 62 361,00 zł przeznacza się na wykonanie opinii stanu technicznego kanalizacji Łochowo-Lisi Ogon wybudowanej w latach 2013-2015, - kwotę 27 000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań gruntu i wód podziemnych na terenie miejscowości Ciele,

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym wymienionym w Załączniku Nr 3 dotyczą niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających.                                                               Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                       Jacek Grzywacz
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (9 lipca 2018, 12:56:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij