Uchwała nr RGK.0007.80.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 września 2018w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zmianami: poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami: poz. 50 i poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.80.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 września 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zmianami: poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami: poz. 50 i poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) uchwala się co następuje:


    § 1. Wyrazić zgodę na zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, zabudowanej działki nr 729 o pow. 0,1574 ha, położonej w Kruszynie Krajeńskim, określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                   
                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                    Jacek  Grzywacz

Załącznik do uchwały Nr RGK.0007.80.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 września 2018 r.
plik do pobrania 1 (79kB) pdf                                                             Uzasadnienie

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem w złym stanie technicznym a jej zbycie przysporzy Gminie Białe Błota dodatkowe środki finansowe.                                                                  
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                  Jacek Grzywacz
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (27 września 2018, 12:01:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186