Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.99.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 16 października 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm: z 2017 r. poz. 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i poz. 1544) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota tj. w granicach obszaru przedstawionego w załączniku graficznym do niniejszej uchwały na mapie w skali 1:2000.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.                                                              Przewodniczący Rady Gminy


                                                                Jacek Grzywacz


      Załącznik do uchwały Nr RGK. 0007.99.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 16 października 2018 r.

                                                                           plik do pobrania 1 (1492kB) pdfUZASADNIENIE
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.) rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały.

Uchwała Rady Gminy Białe Błota w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy i umożliwi polepszenie warunków zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia w/w planu. Przeprowadzono także analizę dotyczącą stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białe Błota.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
                                                           Przewodniczący Rady Gminy


                                                                Jacek GrzywaczUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Dominika Kowalska (2 listopada 2018, 09:53:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij