Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.104.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 16 października 2018


w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.: z 2018 poz. 149, poz. 650 i poz. 1544) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy Białe Błota uznaje skargę za niezasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Białe Błota, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                             Przewodniczący Rady Gminy


                        Jacek Grzywacz


uzasadnienie

W dniu 18.09.2018 r. i 08.10.2018 r. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie na swoich posiedzeniach rozpatrywała skargę Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota RGK. 1510.3.2018 z dnia 03.10.2018r.

Komisja uznała skargę za niezasadną. Co do zasady zgodnie art. 93 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Nieruchomość stanowiąca własność skarżących objęta była miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”, zatwierdzonym Uchwałą nr XXV/180/97 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 listopada 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1998 r. Nr 3, poz. 7) i położona w granicach terenów dróg publicznych jak i terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowych. Niezależnie od zamierzeń właściciela podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych – art. 97 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy. W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Białe Błota dokonał z urzędu podziału nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych.

Z uwagi na fakt, iż w toku postępowania podziałowego, lata 2012-2013, nie był znany właściciel nieruchomości podziału dokonano jak dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak ustalono ujawnieni w księdze wieczystej, w dacie podziału nieruchomości właściciele nie żyli już od lat 70-tych ubiegłego wieku.

Skarżący natomiast uzyskali tytuł prawny do nieruchomości dopiero w 2015 roku na podstawie Postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia z dnia 21 października 2015 r., sygn. II NS 2338/12, który został ujawniony w księdze wieczystej 16 listopada 2016 r.

Niezależnie od powyższego w toku postępowania podziałowego ujawniono ubytek powierzchni wynikający z dokonanego, precyzyjnego pomiaru przy użyciu nowoczesnego sprzętu geodezyjnego na podstawie współrzędnych gps. Ubytek powierzchni został stwierdzony przez uprawnionego geodetę w toku postępowania podziałowego. Oceny prawidłowości złożonych dokumentów geodezyjnych dokonuje Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, a także Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy uznaje skargę za niezasadną.

    

                        Przewodniczący Rady Gminy


                        Jacek GrzywaczUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Dominika Kowalska (2 listopada 2018, 11:15:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij