Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwały z 2012 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 172) starsze uchwały »Uchwała nr RGK.0007.172.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.171.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012


mieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.170.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała nr RGK.0007.169.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Uchwała nr RGK.0007.168.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 rok.

Uchwała nr RGK.0007.167.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r.

Uchwała nr RGK.0007.166.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2019.

Uchwała nr RGK.0007.164.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr RGK.0007.163.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała nr RGK.0007.162.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości

Uchwała nr RGK.0007.161.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr RGK.0007.160.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.159.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.158.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012


w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2011/2012.

Uchwała nr RGK.0007.157.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012


w sprawie "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

Uchwała nr RGK.0007.156.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

Uchwała nr RGK.0007.155.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

Uchwała nr RGK.0007.154.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki

Uchwała nr RGK.0007.153.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 172) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij