Strona główna  >  Zarządzenia  >  2020

Zarządzenia z 2020 roku


Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze zarządzenia »Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2020


w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy Białe Błota za 2019 r.

Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 16 marca 2020


w sprawie odwołania konkursu ofert dotyczącego wyboru realizatora programu zdrowotnego pod nazwą: „Program w zakresie badania profilaktycznego raka gruczołu krokowego–prostaty dla mężczyzn w wieku powyżej 40 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota”, realizowanego w roku 2020 ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Białe Błota Nr 13/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 16 marca 2020


w sprawie odwołania konkursu ofert dotyczącego wyboru realizatora programu zdrowotnego pod nazwą: „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi dla kobiet w wieku od 25 do 49 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota”, realizowanego w roku 2020 ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Białe Błota Nr 12/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 12 marca 2020


w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Białe Błota w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – ogłoszenie nr 2/2020 oraz zakresu ratownictwa i ochrony ludności – ogłoszenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 12 marca 2020


w sprawie gminnego zespołu informatycznego na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 5 marca 2020


w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2020 r.

Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 3 marca 2020


w sprawie wykonywania czynności sprawdzających spełnienie warunku stałego zamieszkania na terenie gminy osób wnioskujących o wpisanie do stałego rejestru wyborców gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 3 marca 2020


w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. porządkowania przestrzeni gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 2 marca 2020


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku zawartych w ogłoszeniach nr 2/2020 i 3/2020 Wójta Gminy Białe Błota.

Zarządzenie nr 15/2020 Wójt Gminy Białe Błota z dnia 2 marca 2020


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatora programów zdrowotnych w 2020 r na terenie Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2020


w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2020 r.

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2020


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w celu wyboru realizatora programu zdrowotnego pod nazwą: „Program w zakresie badania profilaktycznego raka gruczołu krokowego – prostaty dla mężczyzn w wieku powyżej 40 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota”, realizowanym w roku 2020.

Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2020


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w celu wyboru realizatora programu zdrowotnego pod nazwą: „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi dla kobiet w wieku od 25 do 49 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota”, realizowanym w roku 2020.

Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21 lutego 2020


zmieniające Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji oraz aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 lutego 2020


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14 lutego 2020


w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Białe Błota w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - ogłoszenie nr 1/2020 z dnia 17.01.2020 r.

Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14 lutego 2020


w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania ocen pracowników Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10 lutego 2020


w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2020

Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2020


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Białe Błota, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie
Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze zarządzenia »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij