Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Geodetów w Prądkach (zawieszenie postępowania)

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.42.2020.4
 
Na podstawie art. 98, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o zawieszeniu postępowania administracyjnego,
 
prowadzonego na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, działającej przez pełnomocnika Pana Jerzego Popka,
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej nn 0,4 kV, złącza kablowo - pomiarowego typu ZK1x-1P oraz wolnostojącej szafy kablowej typu SK 4, na terenie części działek o nr ewid.: 29/81, 29/95, 29/11, 29/50 obręb Prądki gmina Białe Błota (w rejonie ulicy Geodetów).
                             
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Monika Derc (29 czerwca 2020)
Opublikował: Monika Derc (29 czerwca 2020, 11:40:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38