Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (ul. Kwiatowa, ul. Przyjemna)

OBWIESZCZENIE 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
  

dot. sprawy znak: GPR.6733.48.2018.4
   
      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 50/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., znak: GPR.6733.48.2018.4, dla inwestycji polegającej na: 

BUDOWIE SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, NA TERENIE DZIAŁEK O NR. EWID. 760/15, 778, OBRĘB EWIDENCYJNY ŁOCHOWO, GMINA BIAŁE BŁOTA 
(ul. Kwiatowa, ul. Przyjemna). 
  
      W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu. 
       Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 
     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
       Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Wytworzył: Aleksandra Noskiewicz (10 lipca 2018)
Opublikował: Aleksandrza Noskiewicz (10 lipca 2018, 15:05:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij