Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Przyłęki (rejon ul. Księzycowa)

OBWIESZCZENIE 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dot. sprawy znak: GPR.6733.80.2018.4
  
  
    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), 

Wójt Gminy Białe Błota zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 82/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., znak: GPR.6733.80.2018.4, dla inwestycji polegającej na: 

BUDOWIE ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA NN 0,4 KV NA TERENIE DZIAŁEK O NR. EWID. 260/8, 260/10, 260/11, OBRĘB EWIDENCYJNY PRZYŁĘKI, GMINA BIAŁE BŁOTA (ul. Księżycowa). 
  
   W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu. 
    Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 
   Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
    Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Wytworzył: Aleksandra Noskiewicz (14 września 2018)
Opublikował: Aleksandrza Noskiewicz (14 września 2018, 10:05:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij