2004

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

Zarządzenie Wójta Nr 73/2004

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.1oraz art.34 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. [...]

Zarządzenie Wójta Nr 71/2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.     Na podstawie § 12, ust. 1, lit. A, Uchwały Nr XV/218/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.   Zarządzam, co [...]

Zarządzenie Wójta Nr 69/2004

w sprawie wprowadzenia zasad przyznania nagrody dla pracowników Urzędu Gminy Białe Błota     Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz.U. nr 24, poz. 141 z późn.zm.)   zarządzam co [...]

Zarządzenie Wójta Nr 68/2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.   Na podstawie art. 128, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zmian . ) , § 12 , ust. 1, lit . a , Uchwały Nr [...]

Zarządzenie Wójta Nr 65/2004

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.   Na podstawie art. 128 , ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r . Nr 15 , poz. 148 z późn. zmian .) § 12, ust. 1 , lit. a, Uchwały Nr XV/218/2004 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 66/2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. Na podstawie § 12, ust. 1, lit. A, Uchwały Nr XV/218/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.   Zarządzam, co [...]

Zarządzenie Wójta Nr 64/2004

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania projektów statutów sołectw Gminy Białe Błota   Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.1oraz art.34 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 62/2004

W sprawie przeprowadzenia brakowania środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu będących na stanie Urzędu Gminy Białe Błota. Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 28 11.2003 roku wydanej Zarządzeniem [...]

Zarządzenie Wójta Nr 63/2004

W sprawie inwentaryzacji rocznej majątku. Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 28 11.2003 roku wydanej Zarządzeniem nr 65/2003 Wójta Gminy Białe Błota oraz przepisów art. 26 ust l ustawy z dnia 29 września 1994 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 61/2004

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Białe Błota na 2005 rok i przekazania Radzie Gminy.   Na podstawie art. 52 , ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmian. ) [...]

Zarządzenie Wójta Nr 60/2004

  W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.     Na podstawie art. 128 , ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r . Nr 15 , poz. 148 z późn. zmian .) § 12, ust. 1 , lit. a, [...]

Zarządzenie Wójta Nr 59/2004

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.     Na podstawie § 12, ust. 1, lit. A, Uchwały Nr XV/218/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 [...]

Zarządzenie Wójta Nr 58 /2004

Zarządzenie Nr 58 /2004 Wójta Gminy Białe Błota Z dnia 29 października 2004 r.                w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy [...]

Zarządzenie Wójta Nr 57/2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. Na podstawie art. 128 , ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian. ) § 12, ust. 1 , lit. A , Uchwały Nr XV/218/2004 Rady [...]

Zarządzenie Wójta Nr 56/2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. Na podstawie § 12, ust. 1 , lit. a, Uchwały Nr XV/218/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.   Zarządzam , co następuje [...]

Zarządzenie Wójta Nr 55/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej .        Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym            /Dz. U. 2001 Nr 142, [...]

Zarządzenie Wójta Nr 54/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej .         Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz na podstawie art. 21Ustawy [...]

Zarządzenie Wójta Nr 53/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej.         Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym            /Dz. U. 2001 Nr [...]

Zarządzenie Wójta Nr 52/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 51/2004

W sprawie zmain w budżecie gminy na 2004r. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 50/2004

W sprawie zmian w budżecie na 2004r. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 48/2004

Do pobrania w formie: [...]

Zarządzenie Wójta Nr 47/2004

W sprawie powołania Komisji do oceny stanu technicznego oraz przygotowania planów remontów budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne, zarządzanych  przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Białych [...]

Zarządzenie Wójta Nr 43/2004

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białe Błota za I półrocze 2004 roku. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 41/2004

Zarządzenie Nr 41/2004 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 40/2004

W sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Anną Strzelczyk Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 39/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 38/2004

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. Do pobranie w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 37/2004

Do pobranie w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 36/2004

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. Do pobranie w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 35/2004

W sprawie przeprowadzenia oceny kwalifikacji pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Białe Błota.   Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 34/2004

W sprawie zmain Zarządzania nr 3/2004 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie powolania Zespołu do oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych mianowanych.   Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 33/2004

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.   Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 32/2004

W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004r.   Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 31/2004

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004rok.   Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 30/2004

W sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody z koazji Dnia Pracownika Samorządowego dla pracowników Urzędu Gminy Białe Błota   Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 29/2004

Zarządzenie  Nr  29  / 2004   Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.05.2004r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji [...]

Zarządzenie Wójta Nr 27/2004

W sprawie zmian w budżecie na 2004r. Do pobrania w fomie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 26/2004

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 26/2004Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 27.04.2004 r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .        Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Wójta Nr 25/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 24/2004

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 24 /2004Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 21.04.2004r.   W sprawie powołania komisji przetargowej .        Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Wójta Nr 23/2004

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 22/2004

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 21/2004

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2003 rok.   Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 20/2004

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędy Gminy Białe Błota Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 19/2004

W sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Załadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Białe Błota. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 18/2004

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 17/2004

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Białe Błota Do pobrania w formie   [...]

Zarządzenie Wójta Nr 15/2004

W sprawie wyznaczenia urzędnika wyborczego Do pobrania w formie   [...]

Zarządzenie Wójta Nr 14/2004

W sprawie zmain w budżecie gminy na rok 2004. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 11/2004

Zarządzenie Nr 11/2004Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 6 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu na pokrycie kosztów ubioru dla Kierownika USC i jego Zastępcy Na podstawie § 3 pkt 11 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Białe [...]

Zarządzenie Wójta Nr 12/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 10-05/2004

W sprawie nominowania Głosującego Członka Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonym lokalnym   Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 10-04/2004

W sprawie nominowania Głosującego Członka Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonym lokalnym Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 10-03/2004

W sprawie nominowania Głosującego Członka Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w przetargu nie ograniczonym lokalnym Do pobrania w formie [...]

Zarzędzenie Wójta Nr 10-02/2004

W sprawie nominowania Sekretarza Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonym lokalnym Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 10-01/2004

W sprawie nominowania Przewodniczącego Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonym lokalnym Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 9/2004

W sprawie określania zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 8/2004

W sprawie zmian instrukcji kontroli wewnętrznej obiegu dowodów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Białych Błotach. Do pobrania w formie   [...]

Zarządzenie Wójta Nr 7/2004

W sprawie ustalenia zasad wypłat odszkodowań za działki przejęte przez Gminę Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 6/2004

W sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 5/2004

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Gminy Białe Błota Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 4/2004

W sprawie  zasad postępowania przy ustaleniu opłat adiacenckich. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 3/2004

W sprawie powołania Zespołu do oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych mianowanych. Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 2/2004

Działając na podstawie  art.9 g ust.2 oraz art. 91 d pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 56 poz. 357 z 1997r. ze zmianami) Powołuje Komisję Egzaminacyjną dla Pani Grażyny Puzio Do pobrania w formie [...]

Zarządzenie Wójta Nr 1/2004

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota   Do pobrania w formie [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij