PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 11 października 2016 r., od godz. 14:00 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 11 października 2016 r., od godz. 14:00 do godz. 16:30 
w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz  Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese, Komendant Komisariatu Policji w Białych Błotach. 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.
 
Porządek posiedzenia:
1. Analiza WPI i propozycje do projektu budżetu na 2017 r. 
Komendant Komisariatu Policji w Białych Błotach przedstawił informację nt. bezpieczeństwa na terenie gminy Białe Błota. Następnie Komisja wraz z Zastępcą Wójta i Kierownikiem Referatu Inwestycji przeanalizowała WPI i propozycje do budżetu gminy na 2017 r. 
Pan Jan Czekajewski poinformował, iż: 
w dniu wczorajszym dokonano wstępnego odbioru ul. Świerkowej , Topolowej i Chmielnej; 
ulica Zagajnikowa w Prądkach zostanie zrealizowana w tym roku. Projekt ulicy Zagajnikowej 
kończy się na ulicy Śluzowej. 
ulica Ułańską i Bluszczową   może zostać zrealizowana w ramach schetynówki. 
planowane jest  zrealizowanie chodnika do cmentarza w Białych Błotach i projektowany jest chodnik wzdłuż ul. Osiedle w Cielu; 
inwestycje w Lisim Ogonie zostaną zrealizowane w ramach budowy S5 tj. ulica Drzewna 
i Przylesie;
w Kruszynie Krajeńskim planowane jest przejęcie ZRiDEM pole pod ulicę Białobłocką; 
planowane jest realizacja ulicy Patrolowej w Kruszynie Krajeńskim, Zabytkowej i Jałowcowej 
w Przyłękach; 
gmina będzie współfinansować wraz ze  starostwem ścieżkę pieszo-rowerową; 

Komisja podjęła dyskusję na temat przydomowych oczyszczalni ścieków.
Protokołowała:
Magdalena Maison 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, 
     Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
 
Zbigniew Moroz

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (11 października 2016)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (23 lipca 2019, 10:44:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45