Protokół 19.01.2007r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia
19 stycznia 2007 roku od godz. 1600 do godz. 1800, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska i członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, oraz Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein-Piotrowska, skarbnik Pani Lucyna Krasulak i Pan Ryszard Gołąb.
 
Porządek posiedzenia obu komisji:
1)       Sprawy dotyczące budżetu na 2007 rok.
2)       Sprawy dotyczące bezpieczeństwa.
3)       Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Radny Janusz Walczyński.
Ad.1 i Ad.2                  Na początku głos zabrał pan Ryszard Gołąb, który przedstawił komisjom propozycję ochrony poprzez patrole nocne terenu Łochowa, Łochowic i Lisiego Ogona. Patrole dokonywane były by przez pracowników firmy ochroniarskiej i polegały na patrolowaniu terenu i powiadamianiu policji o zaistniałych zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu na terenie tych miejscowości.
Komisje nie przyjęły tej propozycji ze względu na koszty tego typu usługi przekraczające kwotę 35000 zł. Jak również fakt budowy w najbliższym czasie całodobowego komisariatu policji na terenie gminy.
Następnie Przewodniczący Radny Janusz Walczyński wystąpił z wnioskiem o utworzenie
w firmie ZWiUK etatu w celu zapewnienia bieżącej konserwacji istniejących studzienek
i kanalizacji deszczowej na terenie gminy w celu uniknięcia ciągłych awarii w postaci zapychania się kanalizacji deszczowej, co z kolei powoduje tworzenie się rozlewisk na ulicach stwarzając niebezpieczeństwo w postaci oblodzeń w okresie zimowym.
Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein-Piotrowska poinformowała, że te działania są w obowiązkach ZWiUK, wobec czego zażądano, aby o tym przypomnieć na piśmie do Prezesa  ZWiUK Krzysztofa Bartczaka.
                W następnym punkcie Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein-Piotrowska udzieliła informacji na temat przetargu dotyczącego budowy kładki na kanale w Lisim Ogonie. Pani Wójt poinformowała, że odbył się drugi przetarg, który nie wniósł istotnych zmian, co do ceny inwestycji. Aby wybudować kładkę, należy zasilić tą inwestycję dodatkowo kwotą 239,200 zł. Co razem wyniesie 739,200zł.
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak poinformowała, że pieniądze na ten cel znajdą się z oszczędności z budowy drogi Przyłęki-Brzoza.
Członkowie komisji uznali za celową ze względu na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, budowę w/w kładki. Radny Balcerowski zgłosił propozycję, aby teren wokół kładki został oświetlony (nie będą to duże koszty, bo w pobliżu znajduje się oświetlenie uliczne, wymagane jest tylko wykonanie stosownego projektu i ustalenie kosztów, do czego zobowiązano Wójt Gminy Białe Błota Katarzynę Kirstein-Piotrowską.)
Komisje zaakceptowały większością głosów zgodę na tą inwestycję od głosu wstrzymali się radni: Lidia Grzywacz i Bartosz Lau, widząc możliwość jeszcze jednego przetargu.
                O godzinie 1700 radna Wanda Górna opuściła zebranie ze względu na umówione wcześniej spotkanie w Łochowie.
Ad.3                 Następnie Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein-Piotrowska, powiadomiła zebranych o przystąpieniu gminy do konkursu w powiecie na inwestycje. Do konkursu zgłoszono trzy propozycje inwestycji:
- Droga powiatowa -Trzciniec - Ciele - Kruszyn.
- Droga ul. Centralna- Kruszyńska- Słoneczna .
- Kompleks sportowy z basenem w Białych Błotach.
                Następnie przewodniczący komisji poprosił p. Wójt o interwencję w leśnictwie Białe Błota w sprawie skracania sobie drogi przez kierowców przez las. Chodzi o odcinek zbiegu ulic Betonowej i Bartniczej w kierunku oczyszczalni ścieków przez las po terenie byłego cmentarza ewangelickiego ( kierowcy nie zwracają uwagi na pieszych, mieszkańcy chodzą tam często na spacery, stwarzając niebezpieczeństwo potracenia, są to drogi leśne nieudostępnione do ruchu.)
                Na pytanie dotyczące budowy zbiorników retencyjnych, Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein-Piotrowska poinformowała, że inwestycja jest w fazie realizacji.
                Następnie Radny Janusz Walczyński zwrócił uwagę na bałagan, jaki panuje wokół ustawionych na terenie gminy pojemników na odpady, zebrani potwierdzili fakt, że mieszkańcy nie dbają o swoje otoczenie podobnie wygląda sytuacja nowych chodników i jezdni, nie są one sprzątane przy posesjach.
                Radny Andrzej Kieroński zwrócił uwagę na problem z ciepłą wodą na terenie szkoły podstawowej. Korzysta się tam do tej pory z podgrzewaczy elektrycznych, które nie są wystarczająco wydajne. Istnieje jednak instalacja na ciepłą wodę w budynku, tylko w nowej kotłowni nie ma odpowiednich urządzeń w postaci pomp i wymiennika.
Temat na razie pozostanie nierozwiązany ze względu na brak środków.
                Zebranie następnie prowadził Przewodniczący Komisji Oświaty Patryk Thiede, zadając pytania dotyczące pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
 
Na koniec spotkania ustalono termin następnego spotkania Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska na dzień 29.01.2007 o godz. 1500, w celu omówienia projektu uchwał na najbliższą sesję.
 
Na tym protokół zakończono                                 
 
 
                                                 Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, 
                                                                      Rolnictwa i Środowiska
                                                                         Janusz Walczyński
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (8 czerwca 2007, 15:07:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1190