Protokół 20.02.2007r.

                                                                                                       
Protokół z posiedzenia komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia
20 lutego 2007 roku od godz. 1500 do godz. 1710, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki zgodnie z listą obecności, oraz pani Wójt Katarzyna Kirstein - Piotrowska, Prezes ZWiUK Krzysztof Barczak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Jan Czekajewski.
 
Na posiedzeniu nieobecna była z powodu choroby radna Lidia Grzywacz.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Rozbudowa ul. Szubińskiej w Białych Błotach
2.        Przekazanie kanalizacji deszczowej ZWiUK.
3.        Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż działki
4.        Omówienie projektu umowy z Policją.
5.        Wolne wnioski
 
Ad.1             
Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
                Na początku o głos poprosił radny Bronisław Balcerowski, który zwrócił uwagę Komisji na odwlekający się termin uchwalenia budżetu na 2007 rok. Radny stwierdził, że brak budżetu utrudnia działania bieżące Gminy. Potwierdziła to Radna Wanda Górna, która poinformowała, że nie można uruchomić dotacji do szczepień ochronnych dzieci.
Przewodniczący Komisji poinformował, że powodem opóźnienia jest brak wszystkich dokumentów potrzebnych do zakończenia prac nad budżetem.
Pani Wójt odpowiedziała, że brakujące dokumenty zostały przekazane 18.02.2007r. Przewodniczącemu Rady Gminy.
Dyskusję na ten temat zakończono, Radny Andrzej Kieroński przypomniał, że należy się trzymać ustalonego porządku posiedzenia i nie przetrzymywać pracowników Urzędu Gminy, a tego typu sprawy omówić w wolnych wnioskach.
                Przewodniczący poprosił o informację w sprawie rozbudowy ul. Szubińskiej
w Białych Błotach związanej z przebudową obwodnicy, pana Jana Czekajewskiego, który poinformował zebranych o czterech wersjach projektu z Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczących rozwiązania skrzyżowania ulic Szubińska – Czerska w Białych Błotach.
Pierwsza wersja ronda obejmuje ulice Szubińską, Czerską i Olchową, która jest przecięta dwiema działkami, z których należałoby wykupić teren na przelot od ulicy Szubińskiej
i połączeniu dwóch odcinków ul. Olchowej w celu uzyskania przejazdu. Od strony północnej należałoby zająć teren przewidziany pod rozszerzenie istniejącego cmentarza.
Druga wersja ronda obejmuje te same ulice oprócz przejścia przez teren działek na ul. Olchowej, lecz w zamian trzeba będzie przesunąć rondo w kierunku północnym zajmując więcej terenu przewidzianego pod rozbudowę cmentarza.
Trzecia i czwarta wersja, to rozwiązanie z typowym skrzyżowaniem ze światłami. Rozwiązanie to nie powodowałoby wejścia z inwestycją na tereny przewidziane pod cmentarz.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że rozwiązanie typu skrzyżowanie ze światłami spowoduje wstrzymywanie płynności ruchu, a tym samym korki w godzinach szczytu. Członkowie Komisji byli w tej sprawie jednomyślni. Pomimo obaw Pani Wójt co do ograniczenia miejsca dla cmentarza, Komisja wybrała drugą wersję ronda proponując, aby w zamian przeznaczyć pod cmentarz teren od ul Kaplicznej i z drugiej strony wykupić teren od Lasów Państwowych z kierunku ulicy Przemysłowej, na co wyrażono zgodę
i upoważniono Panią Wójt do przedstawienia tej wersji propozycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Uznano, że rondo jest rozwiązaniem lepszym niż jakiekolwiek skrzyżowanie ze światłami.
 
Ad.2                 W następnym punkcie Przewodniczący poprosił o informacje Prezesa ZWiUK pana Barczaka, który wyjaśnił, że przekazanie majątku w postaci studzienek i kanalizacji deszczowej dla ZWiUK celu prowadzenia na bieżąco prac konserwacyjnych wiąże się
z kosztami, jakie będzie musiał ponosić zakład. Do tej pory prace związane z czyszczeniem tych urządzeń prowadzone były na zlecenie z Urzędu Gminy i wykonywane awaryjnie.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że urządzeń tego typu będzie przybywać na terenie Gminy i żeby dobrze funkcjonowały trzeba o nie na bieżąco dbać, wobec czego członkowie komisji wystąpili z wnioskiem do Pani Wójt o przygotowanie propozycji sposobu przekazania obowiązków obsługi studzienek i kanalizacji deszczowej w Gminie przez ZWiUK.
               
Ad.3 W dalszej części posiedzenia Przewodniczący zapoznał Komisje z wnioskiem, jaki wpłynął od firmy PHPU Algorytm sp. z o.o. z Białych Błot w sprawie wyrażenia chęci zakupu przez w/w spółkę działki nr 261/15 położonej w Białych Błotach o powierzchni 3474m2, będącej przez Algorytm sp. z o. o. w użytkowaniu wieczystym.
Spółka motywuje swój wniosek poniesionymi do tej pory dużymi nakładami inwestycyjnymi i chęcią dalszej rozbudowy.
Pani Wójt poinformowała komisję o lokalizacji działki. Jest to teren, na którym znajduje się sklep Polo Market i plac w kierunku ul. Cukrowej.
Pan Barczak wyjaśnił, że przez teren ten przechodzi kanalizacja deszczowa w kierunku od ul. Centralnej do rowu przy ulicy Altanowej pod ulicą Szubińską, a jej położenie może być przyczyną sporu z właścicielem działki.
Członkowie Komisji jednogłośnie uchwalili, że nie można wyrazić zgody na sprzedaż w/w działki ze względu na znajdujące się na jej terenie urządzenia będące własnością Gminy służące do odprowadzania wody deszczowej z terenu przyległych ulic.
               
Ad.4 W następnym punkcie posiedzenia Pani Wójt zapoznała Komisję z propozycją umowy
z Policją w sprawie budowy komisariatu. Zwrócono uwagę na to, że w umowie uznano przeznaczenie inwestycji jako posterunek policji, a nie jak wstępnie ustalano na komisariat,
z obsadą 15 policjantów z możliwością systematycznego zwiększania obsady posterunku
w miarę wzrostu liczby mieszkańców Gminy.
               
Na tym posiedzenie zakończono             
                                                              Przewodniczącu Komisji Gospodarki,

                                                             Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

                                                                           Janusz Walczyński 
 


Wytworzył: Janusz Walczyński (21 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (13 czerwca 2007, 14:31:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1581

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij