Protokół z 10.04.2008r.

                                                                                            
RGK 0063-2-3/08 Protokół Z posiedzenia Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 10 kwietnia 2008 roku od godz. 13:15 do godz. 15 :30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki zgodnie z listą obecności, oraz Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Finansów Bożena Woźniak i Inspektor Andrzej Świstowski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Omówienie wniosków, które wpłynęły do komisji;
2.        Wolne wnioski.
.
 
Ad.1 Omówienie wniosków, które wpłynęły do komisji.
- wniosek pana Krajdy
Wniosek pana Krajdy jest ponowieniem już złożonego wcześniej pisma w tej sprawie. Przewodniczący Komisji poinformował członków komisji, iż w sprawie tego wniosku komisja zadecydowała na poprzednim spotkaniu o sprzedaży działki w trybie bezprzetargowym.
-wniosek sołtysa Zielonki oraz rady sołeckiej z dnia 06.03.2008r.
Zastępca Wójta powiedział, że zgodnie z umową z sesji poprawki w PRL zostaną naniesione w połowie czerwca.
-wniosek sołtysa z Przyłęk w sprawie sali gimnastycznej.
Zastępca Wójta powiedział, że na takie salę są typowe projekty. Komisja podjęła dyskusję na temat najlepszego miejsca dla takiej inwestycji Radny Andrzej Kieroński zaproponował wybudowanie takiej sali przy scenie. Ostatecznie ustalono, ze to mieszkańcy zdecydują w którym miejscu powinna się znaleźć ewentualna sala.
- wniosek o wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w Trzcińcu przy ulicy Żubrowej.
Zastępca Wójta powiedział, że sprawa została poruszona na zebraniu wiejskim w Trzcińcu. Zaproponował, że Urząd Gminy może wykonać projekt tej ulicy, ale radni muszą wyrazić na to zgodę. Taki projekt to koszt około 30 000 zł.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że w Trzcińcu będą wykonane wszystkie ulice, a Radny Bronisław Balcerowski dodał, że Gmina powinna dążyć do zrównoważonego rozwoju Gminy i zapytał czy wniosek został zgłoszony przy omawianiu PRL?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że wniosek został zgłoszony po omówieniu PRL.
-wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie diet.
Komisja podjęła dyskusję w sprawie podwyżki diet dla sołtysów.  Radny Bartosz Lau wyraził pogląd, że sołtys pełni funkcję społeczną i zaproponował ewentualnie zaplatę za roznoszenie nakazów płatniczych. Na szereg pytań radnych Kierownik Bożena Woźniak odpowiedziała, że sołtysi nie są ubezpieczeni w związku z poborem inkasa, a w związku z poborem podatków są rozliczani na podstawie kwitariuszy.  Ponadto inkaso w Gminie wynosi 4% od zebranej kwoty. Radny Bartosz Lau zauważył, że im większe sołectwo tym więcej pieniędzy zbierze za inkaso, i dodała, że 400 zł diety to są pieniądze na koszty dojazdu, czy na pokrycie oraz na pokrycie kosztów związanych z rozmowami telefonicznymi.
Przewodniczący Komisji przedstawił pozostałe wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie diet. Jedna z propozycji komisji rewizyjnej dotyczyła usprawiedliwiania nieobecności w związku z ze zdarzeniami losowymi. Kierownik Bożena Woźniak zapytała kto będzie uznawał dany przypadek za zdarzenie losowe i zaproponowała, aby uniknąć problemów, wypunktowanie takich zdarzeń.
Komisja nie wypracowała żadnych konkretnych wniosków i zadecydowała omówić sprawę diet ponownie na następnym posiedzeniu komisji.
 
Ad.2 Wolne wnioski.
Radny Bartosz Lau zapytał kiedy będą budowane drogi ?
Zastępca Wójta odpowiedział, że Urząd cały czas czeka na konkursy, jeżeli ich nie będzie to nie będzie środków na drogi. Dodał również, ze konkursy powinny być rozpisane na dniach.
Radny Andrzej Kieroński zapytał kiedy rozpocznie się budowa Guliwera?
Zastępca Wójta odpowiedział, że na skutek pomyłki pracownika, ta inwestycja zostanie trochę opóźniona, gdyż musiało zostać unieważnione postępowanie przetargowe.
Komisja rozmawiała również o studzienkach chłonnych i o ścieżce rowerowej i chodniku przy ośrodku zdrowia.
 
Protokołowała
Magdalena Maiosn
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 kwietnia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (6 maja 2008, 12:50:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202