Protokól z 16.12.2009r.

Protokół  
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 grudnia roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zgodnie z listą obecności, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak oraz Radny Edmund Łączny
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       W sprawie zaciągania kredytów przez Gminę Białe Błota oraz budżetu na inwestycje na 2010 rok
2)       W sprawie zmian do budżetu na 2010 rok ,rozmowa ze skarbnikiem Lucyną Krasulak
3)       Wolne wnioski
 
Ad.1 W sprawie zaciągania kredytów przez Gminę Białe Błota oraz budżetu na inwestycje na 2010 rok.
 
Radny Edmund Łączny przedstawił Komisji swoje sugestie nt. inwestycji oraz budżetu Gminy Białe Błota na 2010 rok. Aby inwestować Gmina musi posiadać dochody majątkowe albo zaciągać kredyty. Radny Edmund Łączny powiedział, że przychyla się do propozycji zaciągania kredytów przez Gminę Białe Błota, jednakże kredyty te powinny być wykorzystywane tylko w tych sektorach gdzie występują największe inwestycje, z którymi Gmina nie radzi sobie sama. Skarbnik Lucyna Krasulak powiedziała, że dotychczas raty kredytów i pożyczek spłacane były przez Gminę z wolnych środków. Komisja dyskutowała w sprawie budżetu, inwestycji oraz dochodów Gminy Białe Błota na rok 2010. Skarbnik Lucyna Krasulak przekazała Komisji, że planowane inwestycje na pewno zostaną obcięte a aby wziąć kredyt krótkoterminowy musi najpierw zostać podjęta uchwała Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad. 2 W sprawie zmian do budżetu na 2010 rok, rozmowa ze skarbnikiem Lucyną Krasulak .


Skarbik Lucyna Krasulak przedstawiła Komisji zmiany do budżetu Gminy Białe Błota na 2010 rok. Największe zmiany zachodzą w wydatkach w  rolnictwie i transporcie. Komisja podjęła dyskusję na temat budżetu.
 
Ad. 3 Wolne wnioski
.


Brak
 
                               
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 grudnia 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (29 stycznia 2010, 11:07:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1100