Protokół z 18.11.2008r.


 
Protokół Z posiedzenia Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia
18 listopada 2008 roku od godz. 15:00 do godz. 16:30, w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, zgodnie z listą obecności, oraz  Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Krzysztof Jankowski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Jan Czekajewski, Krzysztof Kliś.
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
 
Porządek posiedzenia komisji:.
1.       Sprawa Pana  Krzysztofa Klisia.
2.       Sprawa cmentarza komunalnego.
3.       Sprawa wykupu działki 1451 w miejscowości Białe Błota.
 
 
Ad. 1. Sprawa Pana Krzysztofa Klisia.
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński zapoznał członków komisji ze sprawą pana Krzysztofa Klisia. Przewodniczący odczytał odpowiedź Wójta Gminy Białe Błota na wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,  z 29.07.2008r. Pan Krzysztof Kliś przedstawił komisji swoje zdanie w/w sprawie. Komisja podjęła dyskusję w sprawie działek pana Krzysztofa Klisia.
 
Ad. 2. Sprawa cmentarza komunalnego.
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński zapoznał członków komisji z prośbą parafii w Białych Błotach  o przekazania cmentarza komunalnego na parafialny. Członkowie komisji podjęli dyskusję.
 
Ad. 3. Sprawa wykupu działki 1451 w  miejscowości Białe Błota
.  


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak zapoznał członków komisji z wnioskiem skierowanym do Urzędu Gminy o wykup działki 1451 w miejscowości Białe Błota. Członkowie komisji podjęli dyskusję.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (18 listopada 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (1 lutego 2010, 10:34:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1089