Protokół z 22.02.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 lutego  2010 roku od godz. 14:00 do 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Radna Gabriela Żernicka, Kierownik Posterunku Policji A. Lubański, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak i Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1. Sprawy dot. bezpieczeństwa w Gminie;
2. Sprawy dot. ochrony środowiska w Gminie;
3. Materiały na sesję;
4. Wolne wnioski.  


Ad.3 Materiały na sesję.
 
-projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie Gminy na 2010r. i zgłosiła autopoprawki na str. 8 w uzasadnieniu zamiast 100 000 zł powinno być 800 000 zł. oraz na wniosek OSP w Łochowie zapis dot. zakupu motopompy ( pokrycie z wydatków bieżących)
 
Ad.1 Sprawy dot. bezpieczeństwa w Gminie.
 
Na posiedzenie komisji został zaproszony Kierownik Posterunku Policji A. Lubański.
W związku z obecnością pana Kierownika Radna Gabriela Żernicka zwróciła się z prośba  o skontrolowanie pustej działki w Trzcińcu przy ul. Gminnej.
Kierownik Posterunku Policji przedstawił ogólną informację nt. działania Policji na terenie Gminy Białe Błota w roku 2009 i na początku 2010r. Poprosił o uczulenie mieszkańców Gminy na zamykanie drzwi od domu, nawet gdy wychodzą do ogrodu. Poinformował, że w zeszłym roku było wiele kradzieży butli. Z kolei na początku roku został złapany złodziej drewna. 
 Komisja podjęła dyskusje nt. znaku nakazu jazdy w prawo przy wyjeździe z Murowańca na obwodnicę, braku wiaduktu w okolicach Murowańca i Kruszyna Krajeńskiego oraz nt bezpieczeństwa na terenie Gminy.
Radna Gabriela Żernicka zapytała pana Kierownika o liczbę funkcjonariuszy jakimi dysponuje posterunek Policji w Białych Błotach. Pan Kierownik wyjaśnił, że w dni powszednie jest 2 funkcjonariuszy rano i dwóch popołudniu. Od miesiąca kwietnia przychodzi nowy Policjant.
 
Ad.2 Sprawy dotyczące ochrony środowiska na terenie Gminy Białe Błota.          
 
Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie przez panią Kierownik krótkiej informacji nt. kontroli posiadania przez mieszkańców pojemników na odpady.
Kierownik Magdalena Wajchert powiedziała, że w zeszłym roku były prowadzone kontrole. Niestety planowane kontrole zostały wstrzymane, gdyż nie ma jednego pracownika w referacie. Na bieżąco są jednak prowadzone kontrole w oparciu o program komputerowy, który posiada ewidencję umów. Obecnie prowadzone są kontrole wraz z ZWiUK. Na taę chwilę wielu mieszkańców nie przyłącza się do kanalizacji. Przewodniczący komisji zapytał panią Kierownik jakie konsekwencją ponoszą mieszkańcy, którzy nie wywiązują się z obowiązków dot. środowiska. Pani Magdalena Wajchert powiedziała, że w zakresie umów na pojemniki na odpady, po dwóch bezskutecznych wezwaniach o dostarczenie w/w umowy sprawa jest przekazywana Policji. W zeszłym roku zostało ukaranych mandatami 3 mieszkańców. Radna Wanda Górna poruszyła kwestię składowania odpadów przez mieszkańców, którzy nie są zameldowani na terenie Gminy i nie mają odebranych budynków. Pani Magdalena Wajchert powiedziała, że obecnie jest duży napływ nowych mieszkańców i jeżeli jest sygnał ze strony mieszkańców o takiej sytuacji to są efekty.
 
Ad.3 Materiały na sesję.
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 
Kierownik Magdalena Wajchert przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała także członków komisji o dodatkowej uchwale dot. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska., której projekt zgłosi na sesji.
 
-  projekty uchwal dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił w/w projekty uchwał.
 
Ad.4 Wolne Wnioski.
 
Przewodniczący Komisji zapytał Kierownika Mariusza Stężewskiego jak wygląda przygotowanie do ewentualnych inwestycji, po okresie zimy i poruszył kwestię kosztów utrzymania dróg. Pan Kierownik wyjaśnił, że to co drogo kosztowało Gminę to wywóz śniegu. jeżeli chodzi o inwestycje, to obecnie odbywają się przetargi.
 
Ad.3 Materiały na sesję.
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.
 
- projekt uchwały w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.
 
-projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.
 
- projekt uchwały w sprawie zwolnień z opłat i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg.
 
Kierownik Mariusz Stężewski przedstawił projekt uchwały. Radny Bartosz Lau zapytał co oznaczy zapis w projekcie uchwały dot. okresu poprzedzającego okres oddania krwi. Dodał, że legitymacje honorowych dawców krwi nie maja zapisu dot. okresu poprzedzającego. Poprosił o doprecyzowanie tego zapisu.
 
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: „ Plan Odnowy Sołectwa Łochowo na lata 2004-2014”.
 
Kierownik Mariusz Stężewski przedstawił projekt uchwały.
 
 
 


Wytworzył: Magdalena Maison (22 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (10 maja 2010, 11:57:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 814

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij