Protokół z 16.05.2011 r.

Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa  i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia  16 maja 2011 roku od godz. 11:00 do 13:00.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy oraz Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein- Piotrowska, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak oraz Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Marian Wiśniewski.
 
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
 
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1.Sprawa cmentarza w Drzewcach.
2.Sprawa mieszkańców budynku gminnego w Zielonce.  
 
Ad. 1 Sprawa cmentarza w Drzewcach.
 
 
W związku glosami niezadowolenia mieszkańców Drzewiec w związku z planowaną budową w tej miejscowości cmentarza parafialnego Komisja udała się na miejsce celu obejrzenia jego lokalizacji.
Członkowie Komisji po wizji lokalnej stwierdzili, że nie mają uwag co do lokalizacji cmentarza, pod warunkiem, że zostaną zachowane odpowiednie odległości od działek sąsiednich oraz zostaną przeprowadzone odpowiednie badania terenu. Przy lokalizacji cmentarza Komisja zwróciła uwagę, że należy wziąć pod uwagę istniejąca drogę dojazdową do ogródków działkowych.
 
Ad.2 . Sprawa mieszkańców budynku gminnego w Zielonce.
 
W związku wnioskiem mieszkańców budynku gminnego w Zielonce Komisja pojechała do Zielonki w celu zapoznania się ze  sprawą na miejscu.
Członkowie Komisji po wizji lokalnej uznali, że w celu uniknięcia dalszych konfliktów należy opomiarować wszystkie media i na tej podstawie rozliczać mieszkańców z opłat. Jeżeli chodzi o estetykę zewnętrzną budynku Komisja stoi na stanowisko, że jest to obowiązek właściciela gruntu, który może zatrudnić do tego celu pracownika, a kosztami obciążyć lokatorów.
Ponadto mieszkańcy powinni być informowani o wszelkich zmianach zarządcy budynku, w którym mieszkają.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 maja 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (1 sierpnia 2011, 10:26:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 958