Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 06 marca 2012 roku od godz. 11.00 do godz. 11.35 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 06 marca 2012 r. 
RGK.0012.2.4.2012
 
 
PROTOKÓŁ 
  
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 06 marca 2012 roku od godz. 11.00 do godz. 11.35 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
  
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy, radny Jacek Grzywacz, Przewodniczący RG Bartosz Lau, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska oraz zastępca Wójta Jan Jaworski, inspektor Marek Jakubowski, kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski. 
  
  
Posiedzenie Komisji Prowadził Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. 
  
  
Porządek posiedzenia: 
  
Internet szerokopasmowy 
  
  
Ad. 1. 
  
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński wyjaśnił, że niniejsze posiedzenie Komisji odbyło się na wniosek zastępcy Wójta, następnie poprosił go o zabranie głosu w przedmiotowym temacie. 
Zastępca Wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że należy podjąć temat projektu, aby zapobiec kontrowersjom i protestom ze strony mieszkańców, które mogą być spowodowane w związku z koniecznością budowy 15 masztów o wysokości 22m, które będą emitować  fale radiowe. 
Specyfikację projektu internetu szerokopasmowego na terenie gminy Białe Błota przedstawił informatyk Marek Jakubowski. Poinformował, że projekt skierowany jest dla gospodarstw „wykluczonych cyfrowo”. Zaznaczył, że weryfikacja wniosków już trwa. 
Zastępca Wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że projekt kierowany jest do 70 gospodarstw, tj. ok. 298 osób z możliwością podłączenia w późniejszym terminie  większej liczby użytkowników. 
Przewodniczący RG Bartosz Lau zapytał, czy te 15 masztów potrzebnych będzie tylko dla tych 70 gospodarstw domowych? 
Pan Marek Jakubowski odpowiedział, że potrzebnych jest tyle masztów, aby uruchomić ten projekt. 
Radny Bartosz Lau zapytał, czy osoby prywatne będą mogły podłączyć się do sieci? 
Inspektor Marek Jakubowski odpowiedziała, że nie będzie takiej możliwości, następnie kontynuował opis planowanego przedsięwzięcia oraz parametry z tym związane. 
Zastępca Jan Jaworski zaznaczył, że po zakończeniu  projektu, tj. po 5 latach, gdy urządzenia przejdą na własność gminy, wtedy będzie możliwość powszechnego udostępnienia internetu. 
  
Na temat przedmiotowego projektu nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący RG Bartosz. Lau, inspektor Marek Jakubowski, radna Maria Wolsztyńska, radna Grażyna Błażejak, Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, radny Bronisław Balcerowski, Zastępca Wójta Jan Jaworski. 
Radny Jacek Grzywacz zapytał skąd będzie internet i jaki będzie jego koszt? 
Pan Marek Jakubowski odpowiedział, że koszty znane będą po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu. 
Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski zaznaczył, że na pewno będzie koszt roczny w wysokości 12.000 zł za rezerwowanie pasma internetowego. 
  
Na Komisji podjęto dyskusję w sprawie udostępnienia internetu dla wszystkich mieszkańców po upływie okresu karencji obowiązywania projektu. 
  
  
  
  
  
Przewodniczący Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. 
  
  
  

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (18 kwietnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (22 lutego 2013, 13:42:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 880