Protokół 30.11.2004

Nr 0063-2(11)2004

Protokół

Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 listopada 2004 roku od godz. 14:00 do 16:30.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Bożena Woźniak.

Przebieg posiedzenia został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Analiza propozycji wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych będących  przedmiotem zatwierdzenia przez Radę Gminy.

2.        Omówienie materiałów na Sesję.

3.        Sprawy bieżące (zapytania i wnioski).

 

Ad 1

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane stawki podatkowe na 2005 rok.

Komisja omówiła propozycje wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych będących  przedmiotem zatwierdzenia przez Radę Gminy.

 

Ad 2

Komisja omówiła projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy.

Radny Jacek Grzywacz uważa, że tak wysokie stawki podatkowe od środków transportu mogą być przyczyną zaprzestania działalności przez osoby, które dorabiają na transporcie a podwyżkę można by robić sukcesywnie przez kilka lat. Nie wyraża zgody na taką podwyżkę. Radny Tomasz Pilch uważa, że podwyżki dotyczą stosunkowo małych grup tonażowych, w których mieści się dużo pojazdów i często są to sytuacje kiedy pojazdem jest wykonywany jeden kurs tygodniowo i musi on wystarczyć na utrzymanie rodziny. Proponuje aby górną kwotą podwyżki, w kategoriach gdzie projekt przewiduje znaczne podwyżki, było 100 złotych.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.

 

Ad 3

Komisja postanowiła przyjąć stawki podatku rolnego proponowane przez Panią Wójt. Zwraca uwagę, że rolnicy w gminie nie są liczni i mają spore problemy z utrzymaniem swoich gospodarstw.

Komisja postanowiła jednogłośnie przyjąć stawki proponowane przez Panią Wójt.

Komisja wnioskuje o ustalenie stawki podatku za posiadanie psa na 25 złotych, ale zwolnić wszystkich mieszkańców od płacenia tego podatku, ponieważ może to spowodować przygarnianie bezpańskich psów przez mieszkańców, którzy jednak obawiają się płacenia za niego podatku. Rozwiązałoby to problem wałęsających się psów na terenie gminy.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:                                                       Przewodniczący Komisji

Jacek Rakoczy                                       Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska   

                                              

                                                                                             Tomasz Pilch

Członkowie Komisji:

Bonalski Jacek

Grzywacz Jacek

Kiełczyńska Ewa

Wątorski Leszek

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (12 grudnia 2004)
Opublikował: Marek Jakubowski (22 lutego 2005, 13:58:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1224