Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska z dnia 27 stycznia 2014 roku od godz. 14:00 do godz. 15:30

PROTOKÓŁ
z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 27 stycznia 2014  roku od godz. 14:00 do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, Szubińska 7.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka, po Kierownika COEiS Patrycjusz Migawa, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i inspektor Marta Kaszyńska.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.

Porządek posiedzenia:


1. Materiały na sesję;
2. Wolne wnioski.

Ad.1. Materiały na sesję.

- w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Marta Kaszyńska.

- w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Agnieszka Piętka i poinformowała, że wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w stosunku do uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2014 r.  w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”. W związku z powyższym został przygotowany nowy projekt uchwały, do którego wpłynęły uwagi stowarzyszenia „ Razem dla Gminy”.

- zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym.

Projekt uchwały przedstawił po.  Kierownika Patrycjusz Migawa.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Komisja podjęła dyskusję nt. encyklopedii.
Sekretarz Gminy poinformowała, że cała publikacja ma być podzielona wg alfabetu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 stycznia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (13 sierpnia 2014, 08:04:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 555