Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska z dnia 7 maja 2014 roku od godz. 13:00 do godz. 15:00

PROTOKÓŁ
z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 7 maja 2014  roku od godz. 13:00 do godz. 15:00 w Zielonce i w Kruszynie Krajeńskim

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak oraz inspektor Beata Czarnoleska. 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.

Porządek posiedzenia:

1. Wizyta w Zielonce;
2. Wizyta w Kruszynie Krajeńskim.Ad. 1 . Wizyta w Zielonce.

Komisja udała się do Zielonki w celu zapoznania się ze stanem gminnego budynku mieszkalnego, w związku z wnioskiem jednego z mieszkańców.
Na miejscu po zapoznaniu się z sytuacją Komisja przegłosowała następujące wnioski do Wójta Gminy Białe Błota:
o przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych budynku tj. naprawa dachu, naprawa blachówki, opierzenia i rynny, uregulowanie odpływu wody deszczowej spod budynku oraz przeprowadzenie napraw elewacji i kominów.

Ad.2 Wizyta w Kruszynie Krajeńskim.

 Komisja zapoznała się ze stanem dojazdu do budynku przy ul. Ogrodowej 23 w Kruszynie Krajeńskim. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z uwagami mieszkańców Komisja wnioskuje o przeprowadzenie kontroli granic geodezyjnych drogi dojazdowej do budynku, jej wyrównanie oraz spowodowanie usunięcia bramy wjazdowej z głównej ulicy.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (7 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (13 sierpnia 2014, 08:50:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 621