PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 4 lutego 2015 r., od godz. 14:00 do godz. w Zakładzie Aktywnosci Zawodowej

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 4 lutego 2015 r., od godz. 14:00 do godz. w Zakładzie Aktywnosci Zawodowej

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, inspektor Monika Konopka i przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej w Cielu.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.

Na Komisji nieobecni byli: radna Gabriela Żernicka i radny Sebastian Orlik

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Sprawy bieżące.
Przedstawicielka Spółdzielni Mieszkaniowej w Cielu powiedziała, że stawki wywozu śmieci dla spółdzielni mieszkaniowej są za wysokie ponieważ:
-śmieci są odbierane z jednego miejsca;
-nie ma odpadów zielonych;
-jest 100% płatności za śmieci;
-domki jednorodzinne dostają worki na śmieci, a mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej muszą sami zakupić worki.
i złożyła wniosek o obniżenie stawek za śmieci  oraz o możliwość zmiany sposobu odbierania śmieci od mieszkańców bloków, które znajdują się na terenie gminy Białe Błota.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę specyfikacji i rozpisanie na nowo przetargu ww. sprawie.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że analizował rozwiązania w innych gminach i często się zdarza się, że opłaty są naliczane do trzeciej osoby w gospodarstwie domowym.
Zastępca Wójta powiedział, że wraz z Kierownikiem Ochrony Środowiska dokona weryfikacji wysokości opłaty za odpady zielone i spróbuje rozwiązać sprawę odprowadzania śmieci z bloków.

Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek o ponowne przeanalizowanie kosztów wywozu odpadów zielonych i możliwość zmiany sposobu odbierania śmieci od mieszkańców bloków znajdujących się na terenie gminy Białe Błota
Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek o ewentualne rozważenie ujęcia ulicy w Drzewnej w budżecie gminy na 2016 rok.
Komisja podjęła dyskusję nt. kanalizacji w Białych Błotach w rejonie firmy zajmującej się produkcją kebabów i przegłosowała jednogłośnie wniosek o przeanalizowanie możliwości wykonania kanalizacji w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej koło firmy zajmującej się produkcją Kebabów.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota poruszył sprawę złej kondycji Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że ZWiUK składa sprawozdania ze swojej działalności. Dodał, że należy zastanowić się nad przeprowadzeniem ewentualnego audytu w spółce.
Komisja podjęła dyskusje nt. równania dróg.
W dalszej części posiedzenia Komisji członkowie wstępnie przeanalizowali poszczególne sołectwa pod kątem usytuowania lamp w poszczególnych miejscowościach. 

Protokołowała:
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

Zbigniew Moroz
  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (4 lutego 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (28 kwietnia 2015, 08:26:12)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (13 kwietnia 2016, 11:22:31)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 373