PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 18 lutego 2015 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 18 lutego 2015 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota Maciej Kulpa, Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Czekajewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Posterunku Policji w Białych Błotach, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak oraz inspektor Filip Rybacki. 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.
Na posiedzeniu Komisji nieobecny był radny Piotr Mądrzyński.

Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję.
2. Bezpieczeństwo w gminie.

Ad. 1. Materiały na sesję.
- uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta i poinformował, że uchwala dotyczy nieruchomości mieszkańców Łochowa, ich dom się zawalił. Piętro domu musi być rozebrane, gdyż nie nadaje się do użytku. Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję, że dom nie nadaje się do zamieszkania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnił mieszkańcom Łochowa barak. Nie były to jednak dobre warunki mieszkaniowe  i gmina przyznała poszkodowanym lokal socjalny.
Wójt Gminy dodał, że 30.10.2014 r. została podjęta uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej.  Przed podjęciem uchwały zakładano, że koszt remontu uchwały wyniesie 60  000 zł, po wycenie okazało się, że koszt będzie wyższy i wyniesie ok 140 000 zł. Zgodnie z uchwalą gmina miała wyremontować ten dom, który stałby się własnością gminy, a  poszkodowani mieszkańcy mieliby w nim mieszkać dożywotnio.  
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad.2. Bezpieczeństwo w gminie.

Kierownik Posterunku przedstawił informacje nt. bezpieczeństwa w gminie, poinformował o przeciętnej liczbie interwencji w miesiącu oraz liczbie przestępstw kryminalnych.
Radna Gabriela Żernicka poruszyła sprawę ograniczenia prędkości na drodze powiatowej w Trzcińcu.
Kierownik Posterunku poinformował, że w tej sprawie należy zwrócić się do Zarządu Dróg.
Kierownik Posterunku poprosił o wykasowanie jego wypowiedzi z nagrania Komisji, gdyż nie miał wiedzy o nagrywaniu spotkania i w swojej wypowiedzi zawarł dane wrażliwe. 

Ad.1. Materiały na sesję.
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2015 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Protokołowała:
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

Zbigniew Moroz
  
Podpisy:

1. Alina Puppel                             …………………….
2. Piotr Mądrzyński               nieobecny
3. Sebastian Orlik                      …………………….
4. Gabriela Żernicka  .……………………
5. Krzysztof Kowalewski …………………….
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 lutego 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (28 kwietnia 2015, 08:28:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427