PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 19 sierpnia 2015 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 19 sierpnia 2015 r., od godz. 8:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Andrzej Wiekierak oraz Prezes ZWiUK Jerzy Mączko.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.
Na Komisji nieobecna była radna Gabriela Żernicka
Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się z infrastrukturą wodociogowo-kanalizacyjną na terenie gminy Białe Błota.
2. Materiały na sesję.
3. Wolne wnioski.

Ad. 1. Zapoznanie się z infrastrukturą wodociogowo-kanalizacyjną na terenie gminy Białe Błota.

Komisja wraz z Prezesem ZWiUK zapoznała się  z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną na terenie gminy Białe Błota.

Ad.2. Materiały na sesję.
- w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek, która poinformowała radnych, że wpłynęła pozytywna opinia właściwej Agencji w sprawie projektu uchwały. Dodała także, iż w § 1 jest błąd w treści uchwały zamiast 2016 powinno być na lata 2015-2016.
- sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie zamiany nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i  wydzierżawienie  nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 - Stanowisko Rady Gminy Białe Błota w sprawie założeń projektu ustawy o nowym prawie wodnym.
Stanowisko przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i poinformował radnych, iż na gminę ma przejść melioracja rowów. Pan Kierownik powiedział, że gmina nie obawia się nowego zadania, ale za tym zleceniem nie idą żadne środki finansowe.
- w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radny Rafał Barsukiewicz zapytał co to za darowizna na rzecz oświaty.
Skarbnik Gminy powiedziała, że jeden radny wpłacił swoją dietę na cele oświatowe.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że trzeba to głośno powiedzieć, że jest to radny z Ciela.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że trzeba mieć świadomość , że brany jest kredyt i nie buduje się szkoły, bo kredyt jest na dziurę budżetową i budynek Urzędu Gminy.
Ad.3 Wolne wnioski.
Komisja przegłosowała następujące wnioski:
-o przygotowanie przez prezesa ZWiUK na sesję w miesiącu wrześniu informacji o stanie majątku spółki oraz przygotowanie informacji  o stanie wody w Łochowie;
-o przygotowanie  informacji o zasadności napraw w 2014 r. sprzętu gminnego  ds. drogowych;
-o zamontowanie lustra przy łowisku u Jankesa w Cielu i na skrzyżowaniu ulicy Czerskiej z Centralną w Białych Błotach.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 sierpnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (16 września 2015, 13:00:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391