PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 23 marca 2016 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 23 marca 2016 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz  Komendant Komisariatu Policji w Białych Błotach, po. Kierownika GOPS Alicja Piskuła, Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, inspektor Michał Czyżewski, Kierownik Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, mieszkanka Zielonki.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.

Porządek posiedzenia:
1. Bezpieczeństwo.
2. Zapoznanie się z materiałami na sesję.
3. Wolne wnioski.

Ad.1. Bezpieczeństwo.
 
Na Komisję przybył nowy Komendant Komisariatu Policji w Białych Błotach.
Radna Alina Puppel zwróciła uwagę na problemy związane z kradzieżami na terenie gminy Białe Błota. 
Radna Gabriela Żernicka zaprosiła Pana Komendanta  na zebranie wiejskie w Trzcińcu.
Radny Krzysztof Kowalewski poprosił o wzmożenie patroli przy szkole Podstawowej w Białych Błotach.

Ad.2. Zapoznanie się z materiałami na sesję.
 
- zmieniająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Piskuła, która poinformowała, że zmiana Statutu dotyczy dopisania nowego zadania tj. 500 +. Dodała, że w Statucie pozostawia się zapis, iż WTZ są jednostką organizacyjną, ale wykreśla się zwrot jednostka wyodrębniona organizacyjnie. Radca Prawny stoi na stanowisko, że nie należy powielać zapisów rozporządzenia. Dotychczas Kierownik WTZ pełnił role pracodawcy dla pracowników WTZ, a z rozporządzenia wynika, że pracowników zatrudnia jednostka prowadząca warsztat, czyli w naszym przypadku GOPS.

- w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka.
 
- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Michał Czyżewski, który poinformował, że zgodnie z ustawą o opłatach publicznych gminy mają prawo pobierać opłaty za zajęcia pasa drogowego. Stawkę ustala Rada Gminy. Do 2012 r. opłata na terenie naszej gminy wynosiła 0,50 gr, a potem wzrosła do 40 zł. Obecnie stawka ma wynosić między 7, a 10 zł.
Przewodniczący Komisji zaproponował wycofanie projektu uchwały z porządku obrad i sprawdzenie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w sąsiednich gminach, a następnie zorganizowanie w tej sprawie spotkania z gazownią, która jest zainteresowana wysokością stawek ze względu na planowane inwestycje na terenie gminy.

- w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Kierownik Anna Zdunek przedstawiła projekt uchwały i poinformowała, że różnica między tą , a poprzednia uchwałą dotyczy firmy która będzie świadczyć usługi sterylizacji. Wyjaśniła, także, że koszty za schwytanie i umieszczenie psa w schronisku ponoszą właściciele psów. Obecnie mniej psów trafia do schroniska.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Zastępca Wójta wyjaśnił sprawę ubezpieczenia w sprawie katastrofy budowanej w Łochowie.

Ad.3. Wolne wnioski.

Na Komisję przybyła mieszkanka Zielonki w sprawie budynku przy ulicy Bydgoskiej 11 i poprosiła radnych o pomoc w sprawie przeciekającego dachu.

Komisja przegłosowała wniosek do Wójta Gminy dot. wskazania kto jest zarządca budynku przy ulicy Bydgoskiej 11.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 czerwca 2016, 12:07:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196