PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 1 czerwca 2016 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 1 czerwca 2016 r., od godz. 14:00 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i sportu patrycjusz Migawa, mieszkańcy gminy Białe Błota.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.
Na Komisji nieobecny był radny Sebastian Orlik

Porządek posiedzenia:.
1. Ochrona Środowiska.
2. Wolne wnioski.

Ad.1 Ochrona środowiska.
Kierownik Anna Zdunek powiedziała, że na tę chwilę nie ma możliwości wybudowania PSZOKa w ramach środków unijnych. Polska jest podzielona na 5 regionów i Białe Błota znajdują się w 5 regionie w który jest spalarnia. W związku z powyższym nie można ubiegać się o dofinansowanie do PSZOK. Wójt wystosował w tej sprawie pismo do Marszałka. Jeżeli chodzi o budowę własnego PSZOKA to w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony przetarg w tej sprawie.
Pani Kierownik poruszyła sprawę  odbioru odpadów przez firmę TARO. Dotychczas firmie płaciło się w formie ryczałtu Jednak na przełomie lutego i marca prezes firmy zaczął zgłaszać , że odbiera więcej odpadów niż poprzednia firma. Taro twierdzi, że Corimp zaniżał liczbę odbieranych odpadów. Zgodnie jednak z umową stawkę można zmienić tylko w przypadku nieprzewidywanych okoliczności.

Ad. 2 Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na problem drzew rosnących przy obiektach gminnych, a będących zagrożeniem i zaproponował zgłoszenie problemu do Wójta Gminy , celem ich przeglądu - radni jednogłośnie przegłosowali ww. wniosek.
Na Komisję przybyli mieszkańcy ulic zalewowych z terenu gminy Białe Błota. 
Komisja podjęła dyskusje nt. problemu związanego z zalewaniem ulic i przegłosowała wniosek stosunkiem głosów 4 „za”, 1 „wstrzymujący się” o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2016 rok na utwardzenie ulicy Chmielnej.
Mieszkańcy zaproponowali wyznaczenie w Urzędzie Gminy jednej osoby, która będzie nadzorować czy podczas deszczu ulice są zalane, czy nie.
W następnej kolejności Komisja podjęła dyskusję nt. budynku mieszkalnego na przedszkolem w Zielonce i stanu wody.
Radny Krzysztof Kowalewski zapytał, czy po tych wichurach ktoś sprawdzi jakie straty ponieśli mieszkańcy.
Zastępca wójta wyjaśnił, że budynki mieszkalne zostały zniszczone znikomo.Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

Zbigniew Moroz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (1 czerwca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (20 września 2016, 14:48:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138