PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 19 października 2016 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia                       19 października 2016 r., od godz. 14:00 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Anna Bączkowska, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych  Magdalena Obuchowicz oraz mieszkańcy  Białych Błotach.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.

Porządek posiedzenia:.
1. Transport międzygminny. 
2. Materiały na sesję.  
3. Wolne wnioski.

Ad.1.Transport międzygminny. 
Na Komisje przybyły mieszkanki ul. Sosnowej w Białych Błotach z prośbą dot. utworzenia na ul. Sosnowej przystanku autobusowego. Zastępca Wójta wyjaśnił, że w tej sprawie wystosowano pismo do MZK. W dalszej części spotkania pan Jan Czekajewski poinformował, że nie będzie żadnych  zmian kursów linii 92 i przedstawił nowe propozycje rozkładu jazdy autobusu linii 91.

Ad.2. Materiały na sesję.

Inspektor Anna Bączkowska poinformowała, że na sesję zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Magdalena Obuchowicz i poinformowała, że w pięciu przypadkach stawki były wyższe od ministerialnych i było trzeba je obniżyć.
Komisja podjęła dyskusję nt. wysokości stawek od środków transportowych. Członkowie zwrócili uwagę, że te stawki są wyższe od tych w gminach ościennych.

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Magdalena Obuchowicz. 

Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że chciałaby zapoznać się  zestawieniem podatków w gminach ościennych. Dodała, że według niej te stawki są za wysokie.
Kierownik Magdalena Obuchowicz poinformowała, że w gminach ościennych nie ma podjętych jeszcze uchwał w sprawie podatków na 2017 rok.

Posiedzenie Komisji opuściła radna Gabriela Żernicka.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Ad.3. Wolne wnioski.
Brak

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 października 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (12 stycznia 2017, 14:57:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218