Protokół 20.09.2005

Nr 0063-2(7)2005                         Protokół

Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 września 2005 roku od godz. 14:00 do 16:00.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska.

 

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Sprawy bieżące i wnioski.

2.        Wypracowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na 2006 rok.

3.        Omówienie materiałów na sesję.

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji przedstawił pismo państwa Barbary i Mieczysława Żelichowckich, którzy wybudowali dom w Przyłękach  i podłączyli się do sieci wodnokanalizacyjnej gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków, ponieważ ich rachunki są wyższe zarówno w stosunku do mieszkańców Gminy Białe błota jak i Nowej Wsi Wielkiej.

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska jednogłośnie pozytywnie opiniuje wniosek o zorganizowanie w październiku wspólnego posiedzenia merytorycznych Komisji Rad Gminy Białe Błota oraz Nowej Wsi Wielkiej w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie podobnych sytuacji w przyszłości.

Radny Henryk Sykut stwierdza, że od jesieni ubiegłego roku zgłasza Wójtowi, że nawierzchnia ulicy Osiedle w Cielu jest w bardzo złym stanie technicznym. Niestety nie ma w tej sprawie odzewu wiec prosi Komisję o poparcie wniosku w tej sprawie.

Radny Jacek Grzywacz przypomina, że zgłaszał ten problem jako interpelację a Pani Wójt przyjęła to do relizacji.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawia Pani Wójt wniosek Komisji w sprawie dopłat do wody i ścieków w Przyłękach.

Pani Wójt stwierdza, że można rozważyć dopłaty do wody mieszkańcom Gminy, którzy podłączeni są do sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Nowa Wieś Wielka, ale w wysokości takiej jak otrzymują klienci ZWiUK.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawia Pani Wójt wniosek Komisji w sprawie remontu ulicy Osiedle w Cielu.

Pani Wójt stwierdza, że rozważy remont tej ulicy, ale zastrzega że w budżecie brakuje na tę inwestycję pieniędzy a drobne naprawy tej ulicy mijają się z celem.

Inspektor Wojciech Rutkowski stwierdza, że wszelkie doraźne naprawy tej nawierzchni powodują niepotrzebne koszty, ponieważ uzupełnienia się szybko wykruszają.

Radny Jacek Grzywacz zwraca uwagę, że kącik integracyjny w Łochowicach do tej pory nie został wytyczony.

Inspektor Wojciech Rutkowski stwierdza, że jutro się przyjedzie w tej sprawie do Łochowic.

 

Ad 2

Radny Leszek Wątorski wnioskuje oracjonalne gospodarowanie środkami na inwestycje na terenie Białych Błot.

Radny Jacek Bonalski wnioskuje o rozbudowę sceny w Białych Błotach oraz jej zadaszenie,

-          wnioskuje o budowę placu zabaw przy blokach w Białych Błotach,

-          wnioskuje o budowe ulicy Betonowej w Białych Błotach,

-          wnioskuje o założenie oświetlenia ulicy Kruszyńskiej w Białych Błotach.

 

 

Radna Ewa Kiełczyńska wnioskuje o budowę drogi z Przyłęk do Brzozy w przyszłym roku, - wnioskuje o budowę oświetlenia,

- wnioskuje o remont szkoły w Przyłekach.

Radny Jacek Grzywacz wnioskuje o sporządzenie projektu rozbudowy szkoły w Łochowie,

-          wnioskuje o budowę świeltcy wiejskiej w Lisim Ogonie, Łochowie i Łochowicach,

-          wnioskuje o uregulowanie spraw zwiąanych z planem zagospodarowania przestrzennego,

-          wnioskuje o budowę punktów oświetleniowych w Łochowie,

-          wnioskuje o wyasfaltowanie ulic Jałowcowej i częściowo Brzozowej, tak aby centrum Łochowa zyskało bardziej reprezentacyjny wygląd,

-          wnioskuje o zabezpiecznie środków na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy,

-          wnioskuje o zabezpieczenie pieniedzy na kontynuacje budowy ścieżki rowerowej Łochowice-Bydgoszcz.

Radny Jacek Bonalski pyta kiedy i z jakich pieniędzy zostanie podłączony gaz do budynku na ulicy Betonowej, ponieważ prezes ZWiUK stwierdził, że potrzeba 30 tysięcy złotych na zakup palników.

Pani Wójt stwierdza, że przedyskutuje to przezesem ZWiUK.

 

Ad. 3

Komisja nie omawiała materiałów na sesję i przeniosła ten temat na posiedzenie Komisji 20 października br.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:                                                       Przewodniczący Komisji

Jacek Rakoczy                                       Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska                                                 

                                                                                             Tomasz Pilch

Członkowie Komisji:

Bonalski Jacek

Grzywacz Jacek

Kiełczyńska Ewa

Wątorski Leszek

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (31 października 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2006, 09:48:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1223