XVII Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Dnia 7 lutego 2008r. o godz. 12:30 odbędzie się XVII Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

porządek obrad (35kB) pdf

projekty uchwał:
1.w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Białe Błota do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „ Trzy Doliny” oraz wyznaczenia osoby reprezentującej Gminę w/w Stowarzyszeniu (31kB) pdf
2. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (26kB) pdf
3.w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2008 do 2010 (41kB) pdf
4.w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Białe Błota, (33kB) pdf
{zal5}
5.w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiącym własności gminy Białe Błota; (42kB) pdf
7.w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (36kB) pdf
8.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r (27kB) plik
9.w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach (44kB) pdf
10.w sprawie realizacji zadań własnych gminy , w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota (44kB) pdf
11.w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota (35kB) pdf
12.w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Gminy Białe Błota w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Perczyńskich (29kB) pdf
13.w sprawie wystąpienia o interpretację prawną do organu nadzoru (29kB) pdf
14.w sprawie skargi z dnia 6 grudnia 2007r. Radnej Gabrieli Żernickiej na działania Dyrektora BOK-u. (29kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 stycznia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (30 stycznia 2008, 14:06:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1086