XXI Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Dnia 29 maja 2008r. o godz. 12:30 odbędzie się XXI Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
porządek obrad porządek obrad (35kB) pdf
projekty uchwał:
1.zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Białych Błotach; (35kB) pdf
2. zmieniająca uchwalę w sprawie założenia gimnazjum w Białych Błotach; (34kB) pdf
3. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota; (79kB) pdf
4. uchylająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; (44kB) pdf
5. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Białych Błotach; (41kB) pdf
6. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota; (41kB) pdf
7. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek prowadzonych przez szkoły w Gminie Białe Błota; (44kB) pdf
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r (4132kB) zip
9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r. (28kB) pdf
10. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota w latach 2005-2010; (51kB) pdf
11. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele (51kB) pdf
12. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota (32kB) pdf
13. w sprawie zaciągnięcia pożyczki (29kB) pdf
14. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.; (26kB) plik
15. w sprawie sposobu realizowania zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminie Białe Błota jako zadania własnego gminy (46kB) pdf
16. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota co do zakresu czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta; (31kB) pdf
17. w sprawie zawiadomienia organu nadzoru o naruszeniu ustawy; (20kB) pdf
18. w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”; (25kB) pdf
19. zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”; (28kB) pdf
20. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „Głos Białych Błot”; (25kB) pdf
21. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Strokosz, Pana Stanisława Strokosz, Pani Jadwigi Strawińskiej- Kulczyk oraz Pana Leszka Kulczyk (29kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 maja 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (23 maja 2008, 11:16:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1112