XXII Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Blota

Dnia 26 czerwca 2008r. o godz. 13:00 odbędzie się XXII Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
Białe Błota, dnia 18 czerwca 2008r.

Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie XXII sesji V Kadencji rady Gminy Białe Błota , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad  XXI  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;.
b)Komisja Rewizyjna:
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.Informacja Wójta Gminy o zaopatrzeniu w wodę w Gminie Białe Błota.
9.Podjęcie uchwał;
 
1. zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota;
2. w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”;
3. w sprawie odwołania członka Kolegium Redakcyjnego pisma samorządowego Gminy – „Głos Białych Błot”;
4. zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”;
5. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „Głos Białych Błot”
6.w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej kontroli problemowej dot. wydawania miesięcznika samorządu gminy Białe Błota „ Głos Białych Błot”;
7. w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej kontroli problemowej dot. przestrzegania ustawy o pracownikach samorządowych przez Wójta Gminy;
8. w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
9. zmieniającej uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota;
10.w sprawie zaciągnięcia pożyczki;
11.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.;
12. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
13. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego;
14. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Białe Błota w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota;
15.w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Czerskiej; Jutrzenki; Olchowej i Gontowej we wsi Białe Błota;
16. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
 
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XXII Sesji V Kadencji.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Marek Sampławski
 

projekty uchwał (69kB) plik


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 czerwca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (19 czerwca 2008, 13:20:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1346