XXV Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXV Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 30 października 2008 roku ( czwartek ) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XXIV  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna:
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8. Podjęcie uchwał;
 
8.1. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;
8.2. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu;
8.3. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec;
8.4. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
8.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Obwodowej, Pieszej i Nizinnej w miejscowości Białe Błota;
8.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
8.7. w sprawie przyjęcia minimalnej wartości zadań dla danego sołectwa Gminy Białe Błota w 2009 roku;
8.8. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków;
8.9. w sprawie wniesienia do spółki Zakładów Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Białych Błotach wkładów niepieniężnych (aportu);
8.10. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady gminy Białe Błota zbadania skargi Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Marian Seydak na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
8.11. w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych;
8.12. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota;
8.13. w sprawie przyjęcia sprawozdań z przeprowadzonych kontroli działalności Wójta Gminy Białe Błota;
8.14. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r;
 
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad XXV Sesji V Kadencji.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (22 października 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (22 października 2008, 14:11:39)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (23 października 2008, 08:58:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1218