I Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota


Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zwołuję I Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2010 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie I Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota przez najstarszego wiekiem radnego, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ślubowanie Wójta.
4.Podjęcie uchwał:
1.        w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010-2014;
2.        w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota;
3.        w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010-2014:
-          zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
-          prezentacja (wystąpienia kandydatów),
-          przeprowadzenie głosowania (tajnego),
-          podjęcie uchwały w sprawie stwierdzającej wybór.
-          przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego najstarszego wiekiem.
4.        w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota;
5.        w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010-2014:
-          zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
-          prezentacja (wystąpienia kandydatów),
-          przeprowadzenie głosowania (tajnego),
-          podjęcie uchwały w sprawie stwierdzającej wybór.
.
6.        w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia  jej  składu osobowego w kadencji 2010-2014;
7.        w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2010-2014;
8.        w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010-2014;
9.        w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2010 -2014;
10.     w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010 -2014;
11.     w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2010 –2014;
12.     w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010-2014;
13.     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
14. Zakończenie obrad I sesji VI Kadencji.
 
 
 
Projekty uchwał:

1. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010-2014 (35kB) pdf

2. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota (22kB) pdf

3. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010-2014: (24kB) pdf

4. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota (23kB) pdf

5. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010-2014: (24kB) pdf

6. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2010-2014 (18kB) pdf

7. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2010-2014 (23kB) pdf

8. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010-2014 (25kB) pdf

9. w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2010 -2014 (26kB) pdf

10. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010 -2014 (27kB) pdf

11. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2010 –2014 (24kB) pdf

12. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010-2014 (25kB) pdf

13. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. (53kB) zip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 listopada 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (25 listopada 2010, 14:04:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1080