II Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 29a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zwołuję II Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2010 roku ( piątek) o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie II Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
3. Ślubowanie Wójta.
4.. Zakończenie obrad II sesji VI Kadencji.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (2 grudnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2010, 13:05:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1005