VI Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na VI Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2011 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:

Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie VI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  V Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Prezesa ZWiUK o planach rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Białe Błota oraz o stanie finansowym spółki.
9. Podjęcie uchwał:
 
1.        w sprawie dalszego udziału Gminy Białe Błota w Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym Aglomeracji Bydgoskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
2.        w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2011 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
3.        w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2011;
4.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
5.        w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Białe Błota na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania;
6.        w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla Gminnego Przedszkola „ Wróżka” w Białych Błotach, Szkoły podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, Szkoły podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie;
7.        w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego o nazwie „ Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2011 do 2012;
8.        w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
9.        zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu;
10.     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zabudowanej i ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży
11.     w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo;
12.     w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo;
13.     w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ciele.
 
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad VI sesji VI Kadencji.

Projekty uchwał:

1. w sprawie dalszego udziału Gminy Białe Błota w Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym Aglomeracji Bydgoskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31kB) pdf

2. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2011 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (30kB) pdf

3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2011 (28kB) pdf

w sprawie zmianw budżecie gminy na 2011 r. (29kB) rar

5. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Białe Błota na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnię (40kB) pdf

6. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla Gminnego Przedszkola „ Wróżka” w Białych Błotach, Szkoły podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, Szkoły podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, Publiczn (33kB) pdf

7. w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego o nazwie „ Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2011 do 2012 (33kB) pdf

8. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska (58kB) pdf

9. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu (28kB) pdf

10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zabudowanej i ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży (32kB) pdf

załącznik (1339kB) jpg

11. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo (27kB) pdf

załącznik (490kB) jpg

12. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo (26kB) pdf

załącznik (614kB) jpg

13. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ciele (27kB) pdf

załącznik (838kB) jpg


 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 lutego 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (16 lutego 2011, 12:31:12)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (18 lutego 2011, 13:23:16)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1024