X Nadzwyczajna Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na X Nadzwyczajną Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2011 roku (środa ) o godzinie 16:00 w Gabinecie Wójta Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.           
                
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 

1. Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwał:

1.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.;
2.        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011-2021;
3.        w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Białe Błota za pierwsze półrocze roku budżetowego.

4. Zakończenie obrad X sesji VI kadencji.

Projekty uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r (100kB) zip

2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011-2021 (53kB) zip

3. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Białe Błota za pierwsze półrocze roku budżetowego (77kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 czerwca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (22 czerwca 2011, 09:16:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 905