XXXVII Nadwyczajna Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 29 maja 2013 roku (środa) o godzinie 14:30

Na podstawie art. 20 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), zapraszam na XXXVII Nadzwyczajną Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 29 maja 2013 roku (środa) o godzinie 14:30 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.           
                

       Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVII Sesji VI Kadencji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwał:

      1.   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok; Projekt uchwały (208kB) pdf zał1.xls (18kB) plik zał2.xls (21kB) plik Załącznik nr 3 Zad.inwest.xls (23kB) excel Zalaczniki_nr 5e, _srodki_unijne.xls (22kB) excel

      2.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2020. Projekt uchwały (21kB) pdf , Wieloletnia Prognoza Finansowa Maj 2013.xls (88kB) plik , Wykaz przedsiewziec do WPF maj 2013.xls (19kB) plik

4. Zakończenie obrad XXXVII Sesji VI kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (24 maja 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (24 maja 2013, 11:46:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 924