XLII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 19 grudnia 2013 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Auli Zespołu Szkół w Łochowie im. Jana Pawła II, ul. Wierzbowa 2

Białe Błota, dnia 11 grudnia 2013 r.
RGK.0002.10.2013.1
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XLII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2013 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ul. Wierzbowa 2


 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał:


1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok plik do pobrania (1061kB) pdf  

-przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
-opinia Komisji Budżetu i Finansów,
-dyskusja,
-głosowanie nad uchwałą.
2. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 plik do pobrania (427kB) pdf ;
3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok plik do pobrania (485kB) pdf ;
4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022 plik do pobrania (304kB) pdf ;
5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. plik do pobrania (210kB) pdf ;
6. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 rok plik do pobrania (193kB) pdf ;
7. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych plik do pobrania (28kB) pdf ;
8. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota plik do pobrania (473kB) pdf ;
9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej plik do pobrania (208kB) pdf ;
10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej plik do pobrania (222kB) pdf ;
11. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota plik do pobrania (5784kB) pdf ;
12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota plik do pobrania (1382kB) pdf .


9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad XLII Sesji VI Kadencji.

 Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

 Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 grudnia 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (12 grudnia 2013, 15:23:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 870