LI Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 6 pażdziernika 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 z późn. zm.), zapraszam na LI Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 6 października 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.


 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LI  Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli w zakresie działalności Wójta Gminy Białe Błota. plik do pobrania (191kB) pdf

8. Interpelacje i zapytania  radnych.
9. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
12.Zakończenie obrad LI Sesji VI Kadencji.

 Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

/-/ Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (1 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (1 października 2014, 11:38:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596