V Sesja VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 27 stycznia 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na V Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 27 stycznia 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie V Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad  III  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok plik do pobrania (3964kB) zip

-przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
-opinia Komisji Budżetu i Finansów,
-dyskusja,
-głosowanie nad uchwałą.

2. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 plik do pobrania (579kB) pdf ;
3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 r. plik do pobrania (206kB) pdf
4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
 Białe Błota na 2015 rok; plik do pobrania (188kB) pdf
5. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury plik do pobrania (175kB) pdf ;
6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej plik do pobrania (285kB) pdf ;
7. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej plik do pobrania (169kB) pdf ;
8. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota plik do pobrania (3226kB) pdf ;
9. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele plik do pobrania (800kB) pdf ;
10. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota plik do pobrania (232kB) pdf ;
11. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018 plik do pobrania (157kB) pdf ;
12. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota plik do pobrania (170kB) pdf .


10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad V Sesji VII Kadencji.

 Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

 /-/Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 stycznia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2015, 09:42:09)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (20 stycznia 2015, 07:22:46)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 666